E frumos … poezie

E frumos să poţi în viaţă
să fii darnic şi milos,
să te duci de dimineaţănascu din nou
să ştergi lacrima răzleaţă
     E frumos.

E frumos, cât zboară anii
să-ţi faci viaţa un prinos.
Să hrăneşti cu drag orfanii,
să-i ajuţi pe toţi sărmanii.
     E frumos.

E frumos când nu-i răpusă
jertfa ta de-un gând fălos.
Când în taină nepătrunsă
îţi faci haina cea ascunsă.
     E frumos.

Însă fapta cea mai mare,
darul cel mai de folos,
e să chemi pe-un om, pe-oricare,
dintr-o viaţă de pierzare,
     la Cristos.

Costache Ioanid

Crăciun fericit!

craciun455

Seară de colinde – Bănia

naterea domnului
Miercuri, 23 decembrie 2015, ora 17,30, la Căminul Cultural din localitatea Bănia, Caraș-Severin, va avea loc o seară de Colinde cu prilejul Sărbătorii Întrupării Domnului Isus.belciu busuioc
Mesajul biblic va fi vestit de către fr. păstor Belciu Bucuioc.
Cristi Hînda, pastor

Mesaj de sărbători – Milutin Ilie, președinte Comunitate

Dragi frați și surori în Domnul Isus Hristos,

   Prin mila și îngăduința lui Dumnezeu ne apropiem de sfârșitul anului 2015. Avea mare dreptate Moise, omul lui DumneMilutinzeu, când spunea : ”…vedem cum ni se duc anii ca un sunet.”(Ps.90:9) În trecerea aceasta grăbită a anilor nu putem să nu vedem mâna protectoare a lui Dumnezeu așezată peste noi, peste familiile noastre și peste Biserica Sa.

Ne pregătim să comemorăm și în acest an Întruparea Fiului. Credincios promisiunilor Sale, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca craciun1să fie Mântuitorul lumii. Aproape zece mii de credincioși baptiști din Caraș Severin se bucură de mântuirea primită prin credința în Cel Născut în ieslea umilă a Betleemului. Este expresia Harului bogat al lui Dumnezeu revarsat peste această zonă a țării noastre. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru cei care au trudit pe ogorul Evangheliei de-a lungul a mai bine de 100 de ani de mărturie baptistă pe aceste meleaguri. De asemenea mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care în vremea de acum sunt implicați în lucrarea pastorală, misionară, caritabilă, didactică, muzicală, administrativă în cadrul comunității noastre. Ne străduim să ajutăm cum putem noi mai bine lucrarea spirituală din cadrul Comunității și ne bucurăm atunci când auzim vești bune din partea bisericilor locale. Știm că sunt greutăți, probleme, nevoi și provocări de tot felul atât în familiile noastre cât și în biserici. In fiecare lună la întâlnirile cu păstorii ne informăm și ne rugăm Domnului pentru a cere de la El soluții la toate aceste frământări.

       Vă îndemnăm cu toată dragostea frățească ca în această perioadă a anului să strângem rândurile și să ne mobilizăm căutând să facem ceva bun pentru folosul lucrării bisericii și al semenilor noștri aflați în nevoi speciale cum ar fi:  boală, lipsuri materiale, singurătate, descurajare și teamă. Dumnezeu ne-a dăruit pe Fiul Său iar noi suntem chemați să spunem oamenilor acest adevăr. Este sarcina noastră prioritară în aceste zile în care semnificația biblică a sărbătorilor tinde să fie înlocuită cu interesul comercial și cu aspectul ceremonial. Să punem Cuvântul la loc de cinste, slăvindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu ca păstorii din Betleem și bucurându-ne asemenea magilor care văzând steaua ”n-au mai putut de bucurie”(Mt.2:10)

   Dorim ca harul, pacea și binecuvîntarea lui Dumnezeu să vă fie înmulțite în aceste zile de sfârsit de an, așteptând cu nădejde călăuzirea divină și în anul următor.

        COMUNITATEA CREȘTINĂ BAPTISTĂ DIN CARAȘ-SEVERIN

                                       P R E Ș E D I N T E

                                       Pastor Ilie Milutin

 

 

 

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorul la Liceului Teologic Baptist Reșița – 2015

Cu ocazia Sărbătorii Nașterii Mântuitorului, Liceul Teologic Baptist Reșița a desfășurat o serie de activități educative, dintre care enumerăm următoarele:

  • Serbare la secția Oțelu Roșu – grădiniță, vineri, 11 decembrie 2015, ora 16.00 desfășurată la Biserica Creștină Baptistă „Speranța” Oțelu Roșu. Au participat 34 de copii, îndrumați de d-na prof. înv. preșc. Ștefoni Ramona și d-na prof. înv. preșc. Saracuța Angela. Fratele Iosif Curelaru, pastor al biserii locale, a prezent un mesaj biblic cu această ocazia.
  • Serbare la secția Bocșa – clasele primare, vineri, 11 decembrie 2015 la Biserica Creștină Baptistă „Harul” Bocșa în cadrul serviciul divin cei 120 de elevi alături de cadrele didactice(prof. Vîrdău Cristina, prof. înv. primar Rotaru Dagmar, prof. înv. primar Drăgan Delia, prof. înv. primar Codilean Tatiana, prof. înv. primar Birta Felicia, prof. înv. primar Dobrescu Alina) prezentat un program specific Sărbătorii Nașterii Domnului Isus Hristos.

Evanghelia a fost predicată de către conf. dr. Neagoe Alexandru, prodecan al Facultății de Psihologie și Sociologie-Universitatea de Vest Timișoara și pastor la Biserica Creștină Baptistă „Betel” Timișoara. Serviciul divin a fost coordonat de fratele Nedved Petru, pastor al bisericii locale, iar Liceul Teologic Baptist Reșița a fost reprezentat de către prof. Szucs Alexandru, directorul unității de învățământ.

http://www.ltbresita.ro/fotografii/serbare_bocsa_2015/

ltb bocsa 2015

mai multe puteți citi AICI  Comunicat catre comunitate, decembrie 2015

christmas_decoration

Cum este Regele tău?

nasterea„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui…”(Isaia 9:6)
Omul a ieşit în stradă şi dintr-o dată a rămas perplex. Apoi, cu vocea gâtuită şi-a strigat cu disperare vecinul, folosindu-şi graiul specific:
-„Vasile, adă patentu`că o picat Cristos”.
Ce s-a întâmplat de fapt era că vântul spulberase bucata de tablă aşezată la răscrucea dintre drumuri, care presupunea că îl înfăţişează pe Cristos, iar săteanul grijuliu s-a grăbit să repare ceea ce vremea potrivnică stricase.
Dincolo de comicul situaţiei, este tragic faptul că există atâţia oameni care au dumnezeu închipuit care poate fi reparat cu patentul şi ţintuit cu ciocanul.
„Lemnarul îmbărbătează pe argintar; cel ce lustruieşte cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare: „Este bună!”, şi ţintuieşte idolul în cuie ca să nu se clatine.“ (Isaia 41:7)
Nu este de mirare că un astfel de dumnezeu care de fapt există doar în plăsmuirea minţii omului, nu inspiră nici un fel de teamă, nici un respect şi nu impune ascultare.
Din acelaşi motiv, pentru cei mai mulţi sărbătoarea Crăciunului este foarte populară. Atâta vreme cât are în prim plan un copilaş neajutorat căruia îi plânge toată lumea de milă şi care nu are absolut nicio pretenţie de la nimeni, genul acesta de sărbătoare este de-a dreptul convenabil. Completat şi asezonat cu câteva fapte de caritatecare nu fac decât să amorţească conştiinţa injectată cu microbul păcatului, tabloul unei sărbători ratate este complet.

Regele meu nu este nicidecum din tablă şi nu poate fi ţintuit în cuie şi nici reparat cu patentul, nici chiar reprezentarea Lui nu este posibilă. Este adevărat că i s-au bătut cuie în mâini dar numai pentru că aşa a vrut El, iar acum este viu în veci vecilor, fără ca cineva să-l mai poată atinge ca să-i producă rău.
Regele meu a devenit (şi) om, născându-se în iesle, dar acest lucru nu îl face cu nimic mai prejos de ceea ce a fost dintotdeauna: Dumnezeu din Dumnezeu adevărat.
Regele meu S-a născut pe paie, dar doar pentru a mă învăţa pe mine lecţia smereniei şi a umilinţei.
Regele meu a acceptat să fie sărac doar din dorinţa de a îmbogăţi pe săracii pământului printre care mă număr şi eu.

Regele meu a trăit printre oameni, a suferit pentru păcate, a murit, a înviat şi apoi S-a înălţat la dreapta lui Dumnezeu. Regele meu a venit să facă din mine un cetăţean al Împărăţiei Sale, iar când S-a întors în cer a făcut promisiunea că va reveni să mă ducă şi pe mine în glorie.
Acesta este Regele meu iar eu îi sunt dator cu viaţa, viaţă pe care El a venit aici ca să o răscumpere şi să o înnoiască.
Dar regele tău cum este?

Publicat în meditaţie. 1 Comment »

Pace-n veci – Corul Tinerilor Creștini Evanghelici Caransebeș

Corul Tinerilor Creștini Evanghelici Caransebeș – Concert de Colinde – PACEA, darul prețios oferit lumii – Pace-n veci

Întâlnirea păstorilor – decembrie 2015


pray
Un anunţ pentru fraţii păstori! 
Marți, 22 decembrie 2015, începând cu ora 10.00,  are loc ultima întâlnire a fraţilor păstori din Comunitatea Baptistă Caraş-Severin, care se adună pentru rugăciune, părtăşie şi discutarea problemelor spirituale şi organizatorice ale bisericilor din Comunitate.  
Întâlnirea va avea loc la sediul Comunității CS (Biserica Creștină Baptistă Speranța Reșița) aleea Mărghitaș nr.5A.  
Vă aşteptăm cu drag !

Un altfel de Crăciun – Biserica baptistă ”Speranța” Reșița

anunt speranta craciun

Isus speranța vieții mele – poezii creștine

„Carte reprezintă o culegere de poezii creștine, prin care autorul surprinde toate aspectele vieții creștine – nașterea în familia divină, trăirea cu Isus, lupta pentru sfințenie, moarte și veșnicia. Mesajul este puternic ancorat în Biblie, exprimând dorințe și năzuințe înalte, spre o comuniune mai profundă cu Creatorul și Mântuitorul nostru. Versurile sunt simple și pline de patos, uzând de o paletă diversificată de rimă..[] Penița este sigură, cuvintele curg șuvoi iar versul își atinge ținta…[] Citind poezia nu poți să nu rămâi captivat, dorind o cunoaștere mai profundă a Mântuitorului Isus – care este Speranța Vieții Noastre.”

prof pastor dr. Țepeneu Marcel

carte1 carte2

Cartea de poezii se poate comanda de la Comunitatea Bisericilor Baptiste CS sau de la Biserica Baptistă Speranța Reșița. Preț 20lei

Lângă Tine
M-aruncă păcatul, în groapa adâncă!
Prăpăstii se cască sub mine mereu!
O Doamne! Ridică-mă iarăși pe Stâncă
Și scapă-mă Tu de la moarte, din nou!

Căci .. numai la Tine, găsesc Mântuirea!
Iubire și pace, doar Tu îmi oferi!
Tu-mi dai sănătate! Îmi dai fericirea!
Și-n schimbul a toate: nimic nu îmi ceri.

Și chiar de mi-ai cere o Doamne, Răsplată!
Din zestrea-mi săracă: ce pot să-ți ofer?
O inimă frântă? O viață pătată?
Cu astea să vin eu, la Tine în Cer?

Îmi plec azi genunchii, la tronu-ndurării!
Cu fruntea-mi smerită să-ți cer a ierta,
Căci tot Tu mi-ai dat vestea bună a salvării
Prin Fiul Tău, Isus și prin Crucea Sa!

Cu imnuri de slavă azi inima-mi cântă!
Și trupul și sufletul, cu bucurie!
Căci vreau să mă înalți către Patria Sfântă
Să fiu lângă Isus, pentru veșnicie!

Petrică Pungilă, din volumul „Isus Speranța vieții mele”

 

 

%d blogeri au apreciat: