Festivalul Corurilor Liceelor Creştine Evanghelice din România

În perioada 27-28 aprilie 2012 va avea loc la Timişoara, Festivalul Corurilor Liceelor Creştine Evanghelice din RomâniaEdiţia XVIII.

Concertul va avea loc, sâmbătă, 28 aprilie 2012, începând cu ora 16 în sala Bisericii Creştine Baptiste „Betel” din str. Ady Endre, nr. 20, Timişoara.

Intrarea liberă!

CONFERINŢĂ LA SURDUC CU PASTORUL WAYNE BARBER

Dorim să vă informăm despre conferinţa pastorilor cu pastorul Wayne Barber la centrul biblic Surduc. Wayne Barber este pastorul principal al bisericii Woodland Park din Chattanooga, Tennessee, renumit vorbitor la conferinte naţionale şi internaţionale pentru lucratori. Wayne este autor şi co-autor al mai multor cărţi traduse şi în limba româna: Viaţa predată, Odihna harului, Ce mare har! Umblând cu Dumnezeu. 

Această conferință este rezultatul colaborării între Mia și Costel Oglice și Wayne Barber în dorința de a arăta frumusețea vieții în Hristos din studiul Epistolei 2 Corinteni. 

Subiectele care vor fi tratate sunt următoarele:

– o trăire pe care numai Hristos o poate înfăptui;

– secretul de a nu cădea de oboseală;

– cum ne luptăm în mijlocul conflictelor

Prima conferinta va avea loc incepand cu 2 mai și masa de seara si se va termina pe 5 mai, cu masa de pranz. 

A doua conferinta va incepe pe 6 mai cu masa de seara si se termina pe 9 mai cu masa de pranz.
Pentru o bună colaborare si administrare va rugam sa contactati si sa confirmati participarea dvs. lui Gigel Olariu la 0722/436 143 sau email: <olariugigel@yahoo.com>
Rugaciunea noastra este ca aceasta conferinta sa fie o experienta binecuvantata.

 

Michael W. Smith în curând la Timişoara…

 

Un gând

Prezența lui Dumnezeu niciodată nu trebuie demonstrată, pentru că ea se manifestă pe chipul celor care caută fața lui Dumnezeu..

OLIMPIADA DE RELIGIE – ALIANȚA EVANGHELICĂ, FAZA NAȚIONALĂ 2012

OLIMPIADA DE RELIGIE – ALIANŢA EVANGHELICĂ, FAZA NAŢIONALĂ  2012, ȘI

CONCURSUL DE DISCIPLINE TEOLOGICE-CULTUL BAPTIST, FAZA NAŢIONALĂ 2012

     În perioada 2-5 aprilie 2012, la Lugoj s-au întâlnit 61 elevi(clasele VII-XII) din 11 județe pentru a participa la Olimpiada de Religie – Alianța Evanghelică 2012. Festivitatea de deschidere a avut loc la Centrul de Studii Biblice al Asociaţiei „Percept Ministries” de la Surduc. Comisia centrală de organizare și evaluare formată din 15 membrii a fost condusă de d-nul conf. dr. Alexandru Neagoe, prodecanul Facultății de Psihologie și Sociologie din cadrul Universității de Vest Timișoara. Concursul desfășurat în 3 aprilie2012 afost găzduit de Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj, festivitatea de premiere având loc în 4 aprilie 2012, fiind acordate 18 premii și 6 mențiuni.

Concomitent cu Olimpiada de Religie, s-a desfășurat Concursul de discipline teologice – Cultul Baptist, faza națională, cuprins în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare, nefinanțat de MECTS. Au participat 25 de elevi din clase IX-XII de la cele 7 licee baptiste din țară. Președintele comisiei de organizare și evaluare a fost d-nul dr. Bozian Petru, coordonatorul departamentului de învățământ preuniversitar din cadrul Cultului Creștin Baptist. Au fost acordate 12 premii și 9 mențiuni. Consursul a fost organizat prin sprijinul  Asociaţiei „Percept Ministries” de la Surduc și a frățietății baptiste din Municipiul Lugoj.

   Au obținut premii la Olimpiada de Religie-Alianța Evanghelică, faza națională:

clasa a VII-a, Premiul al II-lea, Moisa Ana-Maria, Liceul Teologic Baptist Reșița, prof. Ciorba Diana

clasa a IX-a, Premiul al II-lea, Gavrilovici Didraga Daniel, Liceul Pedagogic „CD Loga” Caransebeș, pastor Sandi Budimir

clasa a X-a, Premiul al II-lea, Păunovici Veronica Rebeca, Grup Școlar Industrial Moldova Nouă, prof. Damian Florina

Au obținut premii și mențiuni la Concursul de discipline teologice-Cultul Baptist, faza națională:

Clasa a IX-a, premiul I, Mateș Florin Alin, Liceul Teologic Baptist Reșița

Clasa a X-a, mențiunea I, Voichescu Ioana Gabriela, Liceul Teologic Baptist Reșița

Clasa a XI-a, mențiunea I, Melen Roxana, Liceul Teologic Baptist Reșița

Clasa a XII-a, mențiunea I, Ghigeanu Lidia, Liceul Teologic Baptist Reșița

 

Suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru aceste concursuri, care credem că au adus binecuvântare în viața participanților și a școlilor creștine din România

prof. Szucs Alexandru, director Liceul Teologic Baptist Reșița

Întoarcerea Fiului risipitor – poezie

Întoarcerea (Fiului risipitor)

Autor: Costache Ioanid

Un cer fierbinte, fără de culoare,
îmbrăţişa pustiul ars de soare.
Cu chip aprins, cu haine zdrenţuite,
prin spinii frânţi de vânt şi de copite,
prin nori de praf, prin mirosul de cloacă,
goneau porcarii slujba să şi-o facă.

Dar dintre toţi, mai copleşit de chin
era un tânăr, un sărman străin.
Plecat de la părinţi cu-averea-n brâu,
el o pierduse-n cârciumi şi-n desfrâu,
o risipise pungă după pungă,
crezând că mii de ani or să-i ajungă.
Şi-acum, în zdrenţe, muribund aproape,
el nu avea pe nimeni ca să-l scape!

Doar marea cu împărăţia-i sumbră
de taină, de tăcere şi de umbră…

În zare, pe sub crengi d-eucalipt,
venea o caravană din Egipt.
Un negustor bătrân rămas de rânduri,
mergea lângă cămila lui, pe gânduri.

Porcarul îl privea. Şi, dintr-o dată,
porni spre el prin arşiţa turbată.
„Ai milă, domnul meu! Un strop de apă!
Sunt istovit şi nimeni nu mă scapă.
Poate şi dumneata ai un fecior…”
Şi se opri bătrânul negustor.
Iar tânărul cu ruptele-i veşminte
se prăbuşi în pulberea fierbinte.
Bătrânul scoase dintr-un snop de stuf,
într-o carafă, apă din burduf.
Apoi veni, se-aplecă-n ţărână…
să-ntoarcă pe flăcău în sus cu-o mână…
Îl răsuci… dar el părea ca mort.
Privi bătrânul straniul său port:
un strai de zdrenţe care altădată
fusese o mantie bogată;
pe umeri, după semne ce nu mint,
purtase lanţ de aur sau argint.
Iar faţa lui… Dar cum? E cu putinţă?
C-un freamăt în întreaga lui fiinţă,
bătrânul se uită, crezând că-i vis.
Iar ochii celui tânăr s-au deschis.
– De necrezut! Pe Dumnezeul viu!
Văd bine? Ori visez… Dar eu te ştiu!
Nu! Nu mă-nşeală ochiul meu bătrân!
Tu eşti un fiu al marelui stăpân
din plaiul cel înalt… Stăpân puternic
şi înţelept, cum eu, sărman nemernic,
n-am cunoscut pe nimeni niciodată.
Şi când sub soare ai cui spune tată,
şi când e fără seamăn tatăl tău,
de ce să fii cu viaţa ta călău?
De-ai şti cum te doreşte! Cum îl doare!
De ce să mori, când poţi să-ţi ceri iertare?
Să pribegeşti cu turmele de porci,
când poţi în fericire să te-ntorci?
Dar hai! Dă-mi braţul! Tatăl tău te-aşteaptă.
Ascultă-mi dar povaţa înţeleaptă.
Ridică-te şi hai cu mine! – Nu!
Sări flăcăul brusc şi dispăru
printre tufişuri, dicolo de turmă,
„Întoarce-te!” mai auzi din urmă.
„Întoarce-te, cât nu e prea târziu!”
Şi glasul tot mai răsuna-n pustiu,
când undeva, ca o ciudată veste,
se auzi noianul printre creste…
acea împărăţie veşnic sumbră
de taină, de uitare şi de umbră…
Porcarul, alungit printre şopârle,
Privea cum valul spumegat se-azvârle,
lovind mereu în lespezi de jăratic,
neostenit, clocotitor, sălbatic,
ca-n ziduri de cetăţi o catapultă.

Acum, cu pleoape-nchise, el ascultă.
În freamătul ciudat ca un descântec
se desluşeşte-un hohot şi un cântec
ce-l cântă-n joc de spume vârcolacii:
„Nici roşcove nu ai… cum au godacii!
Aruncă-te! … aici avem de toate!…”
Şi râd şi cântă apele-nspumate…
dar parcă iar aude pe bătrân…
„Tu eşti un fiu al marelui stăpân…”
E poate vântul. Dar din nou, deodată…
„Şi când sub soare ai cui spune tată…”
Zadarnic. Am căzut prea mult, prea rău.
„Şi când e fără seamăn tatăl tău…”
Zadarnic. Se târî către vâltoare.
„De ce să mori când poţi găsi iertare?”
Zadarnic… Sunt pierdut… aici rămân…
„Tu eşti un fiu al marelui stăpân…
Privi în jos. Şi-n mintea lui nătângă,
se-nfioră şi începu să plângă.
„Tu eşti un fiu…” Zadarnice cuvinte!
Mai pot eu spune cuiva părinte?
„Puternic… înălţat… şi înţelept…”
Pe cel´lalt frate-l ţine-acum la piept.
În jurul său ispravnici şi argaţi
slujesc cu drag şi-adorm îndestulaţi…

Se ridică pe stânci pe neaşteptate.
„Aruncă-te! Aici avem de toate!”
Privi spre cer şi auzi deodată
un hohot depărtat de plâns… Şi iată,
simţi în piept o undă ne-nţeleasă
şi izbucni: Mă-torc la el acasă!…
Mă duc să-i spun de-o-parte-ntr-un ungher,
că am greşit faţă de el, faţă de cer,
c-am fost nebun, nesocotit, neghiob.
Şi… am să-l rog să mă primescă rob!…

Pe drumul dintre lanuri şi livezi
printre câmpii cu turme şi cirezi,
sub zări de cristaline transparenţe
venea plângând un tinerel în zdrenţe.
Venea privind în jurul său mirat
că toate le-a ştiut şi le-a uitat…
Cărări şi plaiuri… margini de zăvoi…
i se păreau acum atât de noi.
Măslini şi rodii… gata să-nflorească…
Şi sus… acolo… casa părintească…
Şi inima începe-acum să-i bată…
Dar uite, drept în faţa lui de-odată,
aleargă… tata… către el aleargă…
Ah, pieptul parcă-i gata să se spargă…
„Copilul meu!” Şi s-au cuprins acum.
S-au sărutat şi-au plâns acolo-n drum.
– Sunt vinovat… faţă de cer… faţă de tine.
– Aduceţi iute haina cu rubine!
– Să-ţi fiu copil acum nu se mai poate…
– Puneţi-i un inel cu nestemate!
– Chiar să fiu sluga ta e-un har prea mare!
– Tăiaţi viţelul cel de sărbătoare!
– Primeşte-mă ca rob de-acum ´nainte!
– Aduceţi cea mai bună-ncălţăminte!
– Cum, tată, pot să cred că m-ai iertat?…
– Ai fost pierdut şi iarăşi te-ai aflat!…

*

Prietene, aleargă-n zări! Aleargă!
Sunt multe bucurii în lumea largă!
Dar când le guşti pe toate, rând pe rând,
rămâi mai însetat şi mai flămând.
Ferice de acel ce-n ceasul greu
îşi aminteşte că există Dumnezeu.
Şi mai ferice de acela ce, deodată,
a înţeles că Dumnezeu e Tată!…

Lansare de carte

În data de 24.04.2012, în cadrul întâlnirii lunare a fraţilor păstori va avea loc de la ora 12.00-13.00 în sala Bisericii Baptiste Speranţa Reşiţa, lansarea de carte a elevei COPOCEAN REBECA-FLORINA de la Liceul Baptist Reşiţa, fiica fratelui păstor Ovidiu Copocean.

Vor participa invitaţi din mass-media, de la Inspectoratul judeţean Caraş-Severin, cunoscuţi şi toţi cei care doriţi sunteţi bineveniţi.

În cadrul acestei sărbători va cânta şi corul Liceului Baptist Reşiţa.

Vă aşteptăm cu drag !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hristos a înviat!

 

 

Publicat în crestin. 1 Comment »

MESAJ DE PAŞTI 2012

MESAJ DE PAŞTI

Este cel mai minunat mesaj pe care îngerul trimis din ceruri l-a adus pentru femeile care au vizitat mormântul Domnului în dimineaţa învierii. Este mesajul al cărui ecou a străbătut veacurile, a trecut peste toate obstacolele şi a ajuns tot atât de proaspăt şi adevărat, până în zilele noastre.

Îl slăvim pe Dumnezeu pentru această sărbătoare a biruinţei care aduce şi în inimile noastre, bucurie, speranţă şi o motivaţie puternică de a spune şi altora că Isus Cristos este viu şi poate mântui pe toţi cei ce cred în El. Este mesajul de care are nevoie şi naţiunea noastră română.

Privind în urmă la acea zi a învierii Domnului Isus, putem descoperi minunile acestei sărbători :

1 Puterea învierii, s-a dovedit a fi mai mare decât puterea omenească, care a încercat să-L ţină pe Domnul vieţii în mormânt.

2. Adevărul învierii s-a dovedit a fi mai convingător, decât minciuna duşmanilor, pe care aceştia au răspândit-o în popor cum că “ucenicii Lui au venit noaptea şi i-au furat trupul”.

3.Transformările învierii s-au dovedit a fi mai puternice, decât necredinţa şi împietrirea celor care au căutat şi caută încă să împiedeice prin mijloace necinstite, răspândirea acestei veşti.

4. Ziua învierii –  prima zi săptămânii a devenit mai importantă, decât ziua Sabatului evreiesc, înlocuind-o pe aceasta ca zi de închinare pentru toţi creştinii. Aceasta este “ziua Domnului”,

5. Perspectiva glorioasă a învierii oferită de învierea lui Cristos este mai măreaţă, decât lipsa de perspectivă cu privire la viitor a celor ce L-au respins şi continuă să-L respingă prin necredinţa lor.

De aceea să ducem acest mesaj al învierii, care proclamă biruinţa lui Cristos asupra forţelor întunerecului şi a morţii şi să ne rugăm ca el să producă în multe inimi şi în multe familii acea înviere spirituală, din moarte la viaţă, prin credinţa în Cristos.Cel înviat(Ioan 5:24-25).

Să aveţi Sărbători fericite alături de Sărbătorit şi mult har în lucrare spre gloria Lui.

CRISTOS  A  ÎNVIAT !

                       Păstor  Mihai Mihuţ,

Preşedintele C.B.C.B. Caraş  Severin

Proiecţie film – Maria Magdalena

Vineri, 13 aprilie 2012 începand cu orele 20:30
în Centrul Civic al oraşului Reşiţa

va avea loc proiecţia filmului Maria Magdalena
Vă aşteptăm cu drag!

INTRAREA ESTE LIBERĂ !

http://www.magdalenamovie.com/