CE NU TREBUIE UITAT

”Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău…”(Deut.8:2a)

Trecerea timpului este o realitate ce face parte din experiența noastră. La sfârşitul fiecărui an, ne dăm seama ce repede trece timpul! Incercând să facem o retrospectivă a anului trecut, constatăm că e greu să ne aducem aminte de toate evenimentele sau situaţiile prin care am trecut. Multe din cele ce ni s-au întâmplat, le-am uitat. Uitarea ţine de trecerea timpului şi de limitările noastre omeneşti! De unele lucruri întâmplate în 2019 chiar e bine să nu ne mai aducem aminte. Apostolul Pavel scriindu-le filipenilor spune : „…uitând ce este în urma mea…”(Fil.3:13). Sunt însă lucruri pe care trebuie să le avem mereu în mintea şi în atenţia noastră.  Lucruri pe care în anul 2020 nu avem voie să le dăm uitării. Scriptura recomandă ceea ce nu trebuie uitat :

 1.Legământul cu Dumnezeu : „…să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul, Dumnezeul vostru...”(Deut.4:23)

 Dumnezeu a iniţiat un legământ cu Avraam şi urmaşii lui. Acestora li se recomandă să vegheze cu multă atenţie asupra lor şi să nu dea uitării acest legământ important. Şi noi avem cinstea de a fi cuprinşi într-un legământ nou, pecetluit cu sângele Mântuitorului : „Si tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legamant nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru rascumpararea din abaterile faptuite sub legamantul dintai, cei ce au fost chemati, sa capete vesnica mostenire, care le-a fost fagaduita (Evr.9:15) Suntem sub acest legământ al harului şi nu trebuie să uităm niciodată responsabilităţile pe care le avem noi în cinstirea acestui legământ.

2. Binecuvântările lui Dumnezeu : „…şi nu uita nici una din binefacerile Lui!” (Ps.103:2)

  Sunt atâtea binecuvântări primite din partea lui Dumnezeu în trecerea anilor. David şi-a propus să-L binecuvinteze pe Domnul şi să nu uite nici una din binefacerile Lui. E o bună recomandare şi pentru noi acum, la sfârșit de an. In loc de a opera mereu cu lista lucrurilor dorite, să fim mai atenţi cu lista binecuvântărilor primite şi vom găsi suficient temei de a fi recunoscători şi mulţumitori lui Dumnezeu.

  3. Programul lui Dumnezeu : “…să nu uitaţi un lucru : că, pentru Domnul, o zi este  ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.” (2 Pet.3:8)   

   Noi urmărim timpul cu atenţie folosindu-ne de tot felul de programări şi evidenţieri a unor lucruri pe care dorim să le realizăm. Să nu uităm însă că la Dumnezeu există un program cu totul special şi cu totul diferit de al nostru. In cunoştinţă de faptul că Dumnezeu are propriul Său program, noi trebuie să fim în măsură să aplicăm recomandarea lui Iacov : „Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi : „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru”(Iac.4:15)

 4. Primirea de oaspeţi : “Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi…” (Evr.13:2)

  Adesea uităm că avem şi această responsabilitate în calitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îndeamnă : Ajutati pe sfinti, cand sunt in nevoie. Fiti primitori de oaspeti”.(Rom.12:13) Primirea de oaspeţi nu trebuie să lipsească din calităţile cerute unui presbiter (Tit 1:8) Pentru că adesea lângă primirea de oaspeţi vine şi pericolul cârtirii, apostolul Petru ne avertizează : „Fiti primitori de oaspeti intre voi, fara cartire” (1 Pet.4:9)

   5. Binefacerea şi dărnicia : “Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia…” (Evr.13:16)

 Dumnezeu nu uită să ne susţină viaţa cu tot ce avem nevoie. Noi adesea suntem în pericolul de a uita să ne deschidem pentru El şi să-I dăm cu regularitate partea printr-o închinare cu toată recunoştinţa. In privinţa binefacerii şi dărniciei, autorul Epistolei către evrei menţionează : “…căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Ii plac.”(Evr.13:16)

   Trăim ultimele zile ale anului 2019. Cu îngăduința lui Dumnezeu ne vom bucura la sărbătoarea Nașterii Domnului. Privim înainte spre un An Nou 2020! Vă doresc tuturor un belșug de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Sunt convins că Dumnezeu va rămâne credincios promisiunilor Lui și ne va purta de grijă. Rămâne ca noi să nu uităm niciodată legământul cu El, binecuvântările Lui, programul Lui, primirea de oaspeţi în numele Lui, binefacerea şi dărnicia.

Al dvs. în Hristos, Ilie Milutin

președinte Comunitatea baptistă CS  

Întâlnirea păstorilor decembrie 2019

Marți, 17 decembrie 2019, de la ora 9.00-13.00,  are loc ultima întâlnire de anul acesta, a fraţilor păstori din Comunitatea Baptistă Caraş-Severin. Vom avea momente de închinare prin rugăciune, părtăşie din Cuvânt şi discutarea problemelor spirituale şi organizatorice ale bisericilor din Comunitate.
Întâlnirea va avea loc la sediul Comunităţii noastre din Reşiţa, str. Mărghitaş, nr.5A

Vă aşteptăm cu drag !

Noi n-am ucis pe nimeni – poezie

Noi n-am ucis pe nimeni,
Noi n-am furat, și nu am dat în cap.
Așa ne amorțește conștiința,
Și ne-amăgim ca s-adormim…
Cu gândul chipurile împăcat.

Așa e. Nu am tras cu arma,
Dar câte vorbe rele am spus?!
Câte cuvinte grele, de ocară,
Și câtă răutate, nepăsare, din inimile noastre nu s-au scurs?!

Noi n-am împins pe nimeni la metrou,
În fața morții, fără milă,
Dar oare știm de câte ori, ca să fim noi binevăzuți,
Nu am împins pe alții în mocirlă?!

Noi cei care nu am ucis pe nimeni,
Oare mai știm ce ne-a învățat Isus?
Că nu cei ce omoară trupul au o mai mare vină,
Ci cei ce suflete-au străpuns?!

Noi toți cei „drepți” ce n-am ucis pe nimeni,
Dar care zi de zi ucidem,
Prin priviri, prin gesturi, și prin multă nepăsare,
Cum oare ne vom izbăvi de vina ce-o purtăm 
În Ziua aceea mare?!

– „Dar am văzut-o, suntem martori,
Am prins-o-n fapt, legea ne cere să o omorâm!”
– „Să ia și să arunce primul piatra
Cel ce-i curat, fără păcat. Poftim! „
Acuzatorii care n-au ucis pe nimeni,
Plecară toți.
Niciunul n-a rămas.
Căci toți aveau pe suflet atârnate
Poveri ascunse, fără glas.

De câte ori ce spunem și ce facem
Pe cei din jur îi doare?
Și câte suflete-am strivit cu egoismul nostru?

Noi, n-am ucis pe nimeni…! Oare?!

Angela Mita

Publicat în Poezie. Leave a Comment »
%d blogeri au apreciat: