..Despre noi

Cuvânt introductiv…

Unul din motivele care au stat la baza constituirii Comunităţii Bisericilor Creştine Baptiste Caraş-Severin, a fost şi acela de a întări unitatea şi părtăşia între bisericile baptiste din această zonă, precum şi între slujitorii acestor biserici. Considerăm că şi aceasta  va contribui la realizarea acestui deziderat, precum şi la o cunoaştere mai bună între noi, pentru a ne putea suţine şi ajuta mai eficient unii pe alţii în lucrarea lui Dumnezeu.

Vă invităm aşadar stimaţi fraţi din Comunitatea baptistă Caraș (atât slujitori, cât şi membri), să vă aduceţi aportul la îmbogăţirea şi eficientizarea acestei pagini, atât prin rugăciunile dumneavoastră, cât şi prin trimiterea unor materiale şi informaţii despre evenimente importante din bisericile din care faceți parte.

Informaţiile pot fi transmise la adresa de email: ComunitateaCaras@gmail.com  .

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

În fiecare lună, fraţii pastori și misionari se adună pentru rugăciune, părtăşie, studierea Cuvântului şi discutarea problemelor spirituale şi organizatorice din Comunitate.
Întâlnirile lunare au loc fie la sediul Comunităţii, fie în localurile de închinare ale altor biserici. În cadrul Comunităţii funcţionează un departament al învăţătorilor de Şcoală Duminicală pentru copii şi un departament de tineret. Comunitatea coordonează activitatea spirituală a bisericilor şi sprijină bisericile în demersurile lor evanghelistice şi administrative.
Responsabilităţile noastre
Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste are următoarele atribuţii:
a) susţinerea şi apărarea intereselor bisericilor baptiste care fac parte din comunitatea respectivă;
b) sprijinirea propovăduirii Evangheliei şi a activităţii misionare, precum şi încurajarea dărniciei creştine;
c) păstrarea nealterată a învăţăturilor biblice cuprinse în Mărturisirea de credinţă baptistă a cultului;
d) asistarea bisericilor pentru ordinarea slujitorilor duhovnicesti ai acestora;
e) asistarea bisericii locale in rezolvarea problemelor legate de litigii interne, atunci când biserica respectivă se află în situaţie de criză;
f) efectuarea, la cererea bisericilor, a operaţiunilor privind problemele de personal şi de plată a salariilor din fondurile bisericilor, în conformitate cu hotărârile organelor de conducere ale acestora;
g) sprijinirea bisericilor în activitatea de asistenţă spiritual-religioasă în spitale, aziluri, armată, închisori, orfelinate şi altele, precum şi în asigurarea educaţiei religioase a copiilor credincioşilor baptişti în şcoli;
h) exercitarea activităţii de îndrumare a bisericilor în probleme financiar-contabile, juridice şi altele;
i) desfăşurarea altor activităţi menite să contribuie la îndeplinirea rolului comunităţii bisericilor;
j) administrarea fondurilor necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute mai sus.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Practici specifice creştinilor baptişti

B – botezul credinţei personale

A – autonomia Bisericii locale

P – preoţia universală a credincioşilor

T – transformarea vieţii prin sfinţirea Duhului Sfânt

 I – inspiraţia literală a Bibliei

S – separarea totală a Bisericii de Stat

T – trimiterea Evangheliei până la marginile pământului

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


Comentarii închise la ..Despre noi
%d blogeri au apreciat: