Un gând..

mainiOrice faptă din dragoste și bunătate făcută în ascuns;

va fi răsplătită în Rai, în văzul tuturor. 

Black Friday

Lăudat fie Domnul!

Praise the Lord!

black friday

3 Reguli simple

copil sarman3 Reguli Simple pentru a asculta o predică:
 
1) Trebuie să ascultăm cu CREDINŢĂ, crezând că fiecare cuvânt a lui Dumnezeu este adevărat şi valabil. Cuvântul în vechime nu le-a ajutat cu nimic, evreilor “pentrucă n-a gasit credinţă la ceice l-au auzit. (Evr. 4: 2)
2) Trebuie să ascultăm cu REVERENŢĂ, amintindu-ne tot timpul că Biblia este cartea lui Dumnezeu. Aceasta era obiceiul Tesalonicenilor. Au primit mesajul lui Pavel “nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu” (1Tes. 2: 13).
3) Trebuie să ascultăm cu RUGĂCIUNE, rugându-ne pentru binecuvântarea lui Dumnezeu înainte de predică şi rugându-ne pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, după predică. Aici este marea greşeală a multora, ei nu cer binecuvântarea şi nici nu o primesc. Predica trece prin mintea lor cum apa trece printr-un vas spart, şi nu lasă nimic în urmă.
Concluzie:
Să păstrăm aceste reguli în minte în fiecare Duminică, înainte de a merge să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu predicat.
Să nu intrăm în prezenţa lui Dumnezeu fără grijă, nechibzuiţi şi nepregătiţi, ca şi când n-ar conta în ce fel facem lucrarea aceasta.
Să venim cu credinţă, reverenţă şi rugăciune. Dacă acestea ne însoţesc mesajul ne va fi folositor şi se va întoarce cu laude pentru Dumnezeu.  
John Charles Ryle (10 May 1816 – 10 June 1900)

Seară pentru tineri – „Nimicuri preţioase”

Invitați toți prietenii la un concert de excepție! La Biserica Baptistă Nr.1 Reşiţa

bbr1anunt

Cântaţi Domnului o cântare nouă!

Psalmul 96 – Cântaţi Domnului o cântare nouă!

PSALMUL 91


PSALMUL 91 recitat de Marcel Iureş
1 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,
2 zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!"
3 Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
4 El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.
7 O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8 Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9 Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!" şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
10 de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
11 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12 şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13 Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. --
14 „Fiindcă Mă iubeşte -- zice Domnul -- de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15 Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
16 Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea."

Întâlnirea din luna noiembrie 2013

Un anunţ pentru fraţii păstori! 

Marţi, 26 noiembrie 2013, de la ora 9.00-13.00,  are loc întâlnirea lunară a fraţilor păstori din Comunitatea Caraş Severin, care se adună pentru rugăciune, părtăşie şi discutarea problemelor spirituale şi organizatorice ale bisericilor din Comunitate.  Deasemenea, vă amintim că va avea loc şi controlul medical periodic.

Întâlnirea va avea loc la sediul Comunităţii noastre din Reşiţa, str. Mărghitaş, nr.5A

Vă aşteptăm !

„Preţuieşte darul Vieţii” – eveniment

afis mama

Evanghelizare 2013 – Biserica Baptistă „Betel” Reşiţa

Biserica Baptistă „Betel” Reşiţa vă invită cu drag la 4 seri speciale de evanghelizare, în perioada 27,28,29 (ora 18:00) Noiembrie 2013 şi 1 Decembrie 2013 (ora 17:00). Vă aşteptăm cu drag!

Str.Văliugului nr . 29 – în Reşiţa.

bb resita betel

bbbetel 1

Sfânt Cuvânt –

Sfânt Cuvânt – Corul și Orchestra Națională Biserica Baptistă „Speranţa” Oradea

Sala Sporturilor Oradea, 2.12.2012