Cum îşi zideşte Hristos Biserica Lui! – Conferință 2018 – Pojejena Caraș-Severin

crescaninHar_1280x1024În Matei 16:18 Domnul Isus a spus: „…Eu voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţelor morţilor nu o vor birui.” Din păcate, mulţi lideri ai bisericii astăzi şi pierdut nu numai încrederea în Evanghelia lui Isus Hristos, ci şi în promisiunea făcută poporului Său, de Cel ale cărui cuvinte nu pot fi desfinţate.

Este tragic că, în loc să recunoască ceea ce Biblia spune foarte clar, anume că mântuirea păcătoşilor este o lucrare a harului Suveran al lui Dumnezeu, pentru care doar El primeşte gloria, mai degragă o întreagă generaţie de pastori cred că este în puterea lor să zidească biserica lui Hristos. Această gândirea eronată şi lipsită de credinţă nu numai că fură slava care I se cuvine numai lui Dumnezeu, dar consecinţele devastatoare a unei slujiri care este dependentă de ingeniozitatea umană, mai mult decât de puterea Duhului Sfânt poate fi mărturisită în comunităţilie creştine din întreaga Europă.

În această perspectivă, în luna Octombrie 2018, Grace to You Europa va organiza şi susţine conferinţe în România pentru pastori, prezbiteri, diaconi şi viitori potenţiali pastori şi predicatori, cu intenţia specifică de încuraja lideri actuali şi viitori să respingă creştinismul falimentar centrat în om, şi în schimb, asemenea îaintaşilor noştri baptişti, să îmbrăţişeze Cuvântul inerant, infalilibi şi atotsuficient al lui Dumnezeu, Cuvânt în care găsim nu numai promisiunea Domnului Isus că îşi va zidi biserica Lui, ci de asemenea găsim şi detalii despre modul în care îşi zideşte El biserica.

Conferinţa din Pojejena- Caraş-Severin – 23 octombrie, 2018

Sesiunile Conferinţei

 1. Nebunia predicării:9:30-10:30 AM

De ce Hristos îşi zideşte biserica în maniera Lui nu în a noastră?

Vorbitor: Pastor David Lovi, USA

10:30 – 10:40 AM – Pauză

 1. Războiul spiritual (Lupta spirituală): 10:40-11:40

 De ce biserica este slabă şi rugăciunile nu sunt ascultate?

Vorbitor: Pastor dr. Beniamin Costea, Arad, România

11:40-11:50 – Pauză

 1. Păstori, prezbiteri, diaconi:11:50-12:50

De ce Biblia nu face nici un compromis în învăţătura despre calificările necesare pentru conducerea bisericii?

Vorbitor: Pastor David Lovi, USA

12:50-14:00 – Pauză pentru masa de prânz

 1. Sfinţire şi Har:14:00 -15:00 PM

De ce sfinţirea ta este mai importantă decât lucrarea ta?

Vorbitor: Paul Mitchell, director GTY Europa

15:00-15:15 PM – Pauză

 1. Sesiune de întrebări şi răspunsuri:  15:15 -16:30 PM

Toţi vorbitori la conferinţă

 

Organizatori:

GTY Europa, colaboratorii pentru România: Pastorii Ilie Bledea şi Daniel Scurt, în parterneriat cu Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste din Caraş Severin, preşedinte: Pastor Ilie Milutin

Întâlnirea pastorilor – septembrie 2018

biserica crestereMarţi, 25 septembrie 2018, de la ora 9.00-13.00, are loc întâlnirea fraţilor păstori și misionarilor din Comunitatea Baptistă Caraş Severin, care se adună pentru rugăciune, părtăşie şi discutarea problemelor spirituale şi organizatorice ale bisericilor din Comunitate.  
Întâlnirea va avea loc la Biserica Baptistă din Vălișoara, pastor Petrică Dragu
Vă aşteptăm !

Mesajul de felicitare adresat de Președintele UBR pastorului Petru Popovici cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani

Petru-Pit-PopoviciStimate frate Petru Popovici,

Nu vom spune multe, deoarece ştim că nu vă place. Totuşi, având în vedere că de patru generaţii comunitatea credincioşilor baptişti români se bucură de binecuvântări divine prin slujirea dumneavoastră, folosim ocazia aceasta să vă spunem un sincer, călduros şi frăţesc mulţumim frumos. La fel ca dumneavoastră, suntem convinşi că meritul şi gloria sunt ale Domnului. Îi mulţumim din inimă că v-a ajutat zilnic în slujirea grea, lungă şi frumoasă, dar vă mulţumim frumos şi dumneavoastră că v-aţi lăsat folosit de El.

Copyright (C) http://revistacrestinulazi.ro . Citeste continuarea mai jos… http://revistacrestinulazi.ro/2018/09/mesajul-de-felicitare-adresat-de-presedintele-ubr-pastorului-petru-popvici-cu-ocazia-implinirii-varstei-de-100-de-ani/ .

ORGANIZAREA ȘI ADMINISTRAREA  ȘCOLILOR DE INSTRUIRE SGA

legeAșa cum vă mai aminteam la întâlnirile noastre lunare, cu ajutorul lui Dumnezeu vineri 14 septembrie 2018 de la ora 16.00, va începe la Bozovici o școală de pregătire a slujitorilor.  Pentu cei interesați vă stau la dispoziție la numărul de telefon 0749-779910. Cojocaru George, păstor în Bisericile Domnului Baptiste din Bozovici, Prigor, Șopotu-Vechi.

ORGANIZAREA ȘI ADMINISTRAREA  ȘCOLILOR DE INSTRUIRE SGA

SCOPUL: Să asiste bisericile locale prin oferirea unui curs de instruire pentru lideri, pentru pregătirea credincioșilor în vederea unei game largi de slujiri pe câmpul Evangheliei sau să sporească bagajul de cunoștințe al celor care deja sunt implicați în slujire.

MODUL DE ORGANIZARE

Pe cât posibil Școlile de instruire SGA sunt planificate și organizate ca să se potrivească cât mai bine programului bisericilor locale. Alternativele consacrate în lucrarea SGA sunt:

 1. A) Cursuri de weekend: În mod normal un asemenea curs implică 4 ore de predare vineri după-masa/seara și cel mult 6 ore, dacă este posibil sâmbăta. Aceste cursuri sunt în număr de 5-6 pe an.
 2. B) Trei seri din timpul săptămânii: de obicei luni, marți, miercuri, cu un program de 3 ore pe seară alocat cursurilor. La fel ca în situația de mai sus sunt necesare 5-6 cursuri pe an.
 3. C) O săptămână: de luni-vineri, în mod ideal acordându-se 24-30 de ore de curs. Patru întâlniri anuale sunt necesare pentru acest mod de organizare.
 4. D) Două săptămâni: acest mod de desfășurare a cursurilor funcționează pentru moment, doar într-un singur loc din Republica Moldova, iar pentru cursuri se alocă 48-50 de ore la fiecare sesiune. Sunt necesare patru sesiuni pe an.

DURATA CURSURILOR

Durata cursurilor depinde de timpul alocat în fiecare sesiune. Dacă se optează pentru modul de organizare varianta A sau B, de obicei cursurile durează 2 ani, iar în cazul în care prezența și participarea nu scade sub 10 cursanți se va continua cu un al treilea an. Pentru varianta C programul se întinde pe durata a 2-3 ani, iar pentru varianta D sunt necesari 2 ani pentru completarea cursurilor. Deoarece nevoile bisericii locale și circumstantele sunt factori determinanți poate exista un anumit nivel de flexibilitate.

EVALUAREA

O diplomă este acordată la completarea cursurilor, în cazul în care participanții s-au achitat de sarcinile dintre sesiuni (teme de casă sau alte modalități de evaluare) și au avut o prezență de cel puțin 75% la cursuri. Diplomele sunt pregătite și creeate împreună cu bisericile organizatoare. În bisericile unde se desfășoară cursurile se organizează servicii speciale de graduare pentru înmânarea diplomelor. Sarcini de evaluare (temele de casă) sau/și examinarea scrisă sau orală sunt necesare  pentru a se putea face o evaluare corectă. O evidență cât mai exactă a notelor și prezențelor  este esențială pentru a se face o evaluare corectă. Pentru fiecare serie de cursuri trebuie un responsabil care să se ocupe de note și de prezență.

ASPECTE PRACTICE CARE ȚIN DE ORGANIZARE

 1. Profesori/Instructori: SGA va asigura instructori competenți pentru fiecare subiect de curs. Dacă se solicită acest lucru, instructorii vor trimite cu câteva săptămâni înainte de data cursului, sumarul notelor traducătorului, pentru ca acesta le pregătească în format scris sau în Powerpoint, în limba cursanților.
 2. Sala de curs și echipamentul: Organizatorii locali trebuie să ofere o sală adecavată, dacă este posibil cu suport de scris pentru participanți și dotată cu sistem de proiecție pentru Powerpoint sau tablă albă și carioci. Fiecare participant trebuie să aibă cu el o Biblie (de preferință format scris – n.t.), carnețel de scris și pix/creion.
 3. Găzduire: Pentru instructori biserica locală va oferii condiții de cazare și hrană adecvate. În funcție de preferința organizatorilor și condițile bisericii acestea se pot face în incinta bisericii sau în casele credincioșilor. SGA va contribui pentru acoperirea acestor cheltuieli.
 4. Numărul studenților: UN minim de 10 participanți dedicați și consecvențieste necesar pentru ca o școală să funcționeze. Este esențialca acest nucleu de 10 studenți să fie prezent la toate întâlnirile. Aceștia trebuie să-și îndeplinească sarcinile de evaluare și să aibă numărul de prezențe solicitat. Pentru că unul dintre scopurile constante a SGA este administrarea corectă a resurselor financiare, pe care Dumnezeu le pune la dispoziție prin sponsori, nucleul de 10 participanți este considerat obligatoriu, pentru a putea răspunde pe viitor altor solicitări de a iniția școli de instruire. Dacă biserica organizatoare hotărăște acest lucru, pe lângă nucleul de 10, la cursuri pot participa și alte persoane (membri, tineri sau prieteni interesați – n.t).

CURRICULUM CURSURILOR:

 1. STUDII BILBLICE/DOCTRINARE
 2. Privire de ansamblu asupra Bibliei;
 3. Privire de ansamblu asupra Vechiului Testament;
 4. Privire de ansamblu asupra Noului Testament;
 5. Geneza;
 6. Doctrina despre Dumnezeu;
 7. Doctrina despre om;
 8. Doctrina despre Biserică;
 9. Galateni/Romani;
 10. 1 Corinteni;
 11. 2 Corinteni;
 12. Evanghelia după Ioan;
 13. Isaia
 14. MISIUNE ȘI EVANGHELIZARE
 15. Principii ale misiunii/evanghelizării;
 16. Pregătirea celor doisprezece/Ucenicizarea;
 17. Apologetică;
 18. Privire de ansamblu asupra misiunii mondiale;
 19. Confruntarea cultelor eretice;
 20. Faptele apostolilor: plantarea de biserici & creșterea lor;
 21. Istoria Bisericii;
 22. PRACTICA PASTORALĂ/PREDICAREA
 23. Homiletică;
 24. Hermeneutică;
 25. Conducere biblică;
 26. Consiliere pastorală;
 27. Etica creștină;
 28. Dezvoltarea personală (Epistolele pastorale);

 

DATELE DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR PE 2018 ȘI 2019

 1. 14-15 SEPTEMBRIE – PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA BIBLIEI
 2. 12-13 OCTOMBRIE – HERMENEUTICĂ
 3. 16-17 NOIEMBRIE – GENEZA

January 25-26 Hermeneu)cs

March 22-23 Genesis

June 7-8 Principles of Mission/Evangelism

September 13-14 Homile)cs

October 18-19 Doctrine of God

November 22-23 Training of the Twelve/Discipleship

 1. 25-26 IANUARIE
 2. 22-23 MARTIE
 3. 7-8 IUNIE
 4. 13-14 SEPTEMBRIE
 5. 18-19 OCTOMBRIE
 6. 22-23 NOIEMBRIE

 

 

Întâlnirea pastorilor – iulie 2018

ruga mainiMarți, 31 iulie 2018, de la ora 9.00-13.00,  are loc părtășia lunară a fraţilor păstori și misionarilor din Comunitatea Caraş, care se adună pentru rugăciune  şi rezolvarea problemelor spirituale şi organizatorice ale bisericilor din Comunitate.

Întâlnirea va avea loc la Biserica Creştină Baptistă din  Jitin.

Vă aşteptăm cu drag !

 

Întâlnirea pastorilor – luna iunie 2018

prayMarți, 26 iunie 2018, de la ora 9.00-13.00, are loc întâlnirea lunară a fraţilor păstori și misionarilor din Comunitatea Caraş, care se adună pentru părtăşie, rugăciune şi discutarea problemelor spirituale şi organizatorice ale bisericilor din Comunitate.
Întâlnirea va avea loc la Biserica Creştină Baptistă Betel din  Anina.
Vă aşteptăm cu drag !

† A mai căzut un cedru..

 negruColegul nostru de slujire, pastorul Negruțiu Florin a fost chemat Acasă. Suntem alături de familia îndurerată și de frații noștri din Comunitatea Baptistă de Oradea, dorind ca mângâierea lui Dumnezeu să le fie dată din plin în aceste momente de încercare. Credem din toată inima că: „…suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi” (Rom.8:18)

 
COMUNITATEA BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE CARAȘ-SEVERIN
    Președinte,
Pastor Ilie Milutin

Întâlnirea pastorilor – mai 2018

ruga mainiMarți, 29 mai 2018, de la ora 9.00,  are loc întâlnirea lunară a fraţilor păstori din Comunitatea Caraş, care se adună pentru părtăşie, rugăciune şi discutarea problemelor spirituale şi organizatorice ale bisericilor din Comunitate.
Întâlnirea va avea loc la Biserica Creştină Baptistă din Globu Craiovei, fr. Pau Daniel.

Dacă cineva nu poate veni, rugăm comunicați fr. Milutin Ilie, pe mail sau telefonic, să ne rugăm pentru dvs.

Vă aşteptăm cu drag !

 

Întâlnirea păstorilor aprilie 2018

ruga mainimbătă, 14 aprilie 2018, de la ora 9.00-13.00,  are loc părtășia lunară a fraţilor păstori din Comunitatea Caraş, care se adună pentru rugăciune  şi rezolvarea problemelor spirituale şi organizatorice ale bisericilor din Comunitate.

Întâlnirea va avea loc la Biserica Creştină Baptistă BETEL din Reșița.

Împreună cu noi vor fi fratele Ilie Martinovici, pastor al unei biserici baptiste din Australia și fr. Dinu Moga, directorul editurii FĂCLIA din Oradea. Ei vor prezenta recenta traducere a Bibliei în limba română sub egida TBS din Marea Britanie.

 

Vă aşteptăm cu drag !

 

PS. Aici câteva imagini din cadrul întâlnirii..

 

 

Mesaj de Înviere

jesus crossDragi fraţi şi surori,

Vă adresez cu drag aceste câteva rânduri având în vedere sărbătoarea Învierii Domnului. Din toată inima vă doresc să aveţi parte de zile binecuvântate în ambianţa părtăşiei frăţeşti în bisericile din care faceţi parte. Să nu uităm în aceste zile :
– Să mulţumim lui Dumnezeu pentru vremea de pace şi pentru libertatea religioasă de care ne bucurăm.
– Să mulţumim lui Dumnezeu pentru familiile noastre şi să ne rugăm pentru mântuirea celor nemântuiţi dintre rudele noastre.
– Să mulţumim lui Dumnezeu pentru Casa de rugăciune în care ne putem aduna împreună.
– Să mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi cei care sunt implicaţi în slujirea bisericii locale, atât în plan duhovnicesc cât şi în cel administrativ.
– Să mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi cei implicaţi în învăţământul confesional baptist cât şi pentru cei implicaţi în activităţi sociale şi de caritate.
– Să mulţumim lui Dumnezeu pentru fraţii noştrii care sunt angajaţi în demnităţi publice la nivel local, judeţean şi naţional.
– Să mulţumim lui Dumnezeu pentru că a binecuvântat Comunitatea de Caraş Severin cu o prezenţă baptistă numeroasă.
– Să mulţumim lui Dumnezeu pentru “…tot binele care se face între noi în Hristos” (Filimon 6)
Vă îndemn să ne exprimăm mulţumirea noastră faţă de Dumnezeul care “…n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Io.3:17)
Chiar dacă nu avem harul apostolilor de a fi martori oculari ai Invierii, noi ne bucurăm că Domnul Isus Cel Inviat a numit fericiţi pe cei ce “…n-au văzut şi au crezut”(Io.20:29) Avem un Mantuitor viu! El este Cel ce dă consistență pregătirii noastre pentru veșnicie prin faptul că El Insuși s-a dus să ne pregătească un loc veșnic.
Ii salutăm cu drag și pe cei care în aceste zile de sărbătoare a Invierii au ales să vină la închinare împreună cu noi. Dumnezeu să le poarte de grijă celor care din diferite motive nu se pot bucura împreună cu noi.

Hristos a Inviat! Slavă Lui!

COMUNITATEA BISERICILOR BAPTISTE CARAS SEVERIN

milutin-ilie-2016

Președinte,
Pastor Ilie Milutin