GLORY GATES QUARTET și IMPACT QUARTET – concerte Romania

În perioada 15 – 23 mai, anul acesta, sunteți invitați la ultimul turneu în România al formației Glory Gates Quartet!

Sub genericul „THE TIME IS NOW”
GLORY GATES QUARTET și IMPACT QUARTET,
alături de dinamicul STEVE BRIDGMON
organizează concerte, în 6 orașe din România!

Programul este următorul:

ORADEA – 15 mai ora 19, la Filarmonica de Stat Oradea

CLUJ-NAPOCA – 16 mai ora 19, la Casa de Cultură a Studenților

DEVA – 17 mai ora 18, la Biserica Baptistă Sfânta Treime

TIMISOARA – 20 mai ora 19, la Filarmonica Banatului

REȘIȚA – 22 mai ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor

ARAD – 23 mai ora 18, la Biserica Baptistă Maranata

În toate locațiile intrarea este liberă!

Grup de frați păstori din Cehia 22.04.2015

La ședința Comunității noastre din data de 22.04.2015 de la biserica creștină baptistă din localitatea Sfânta Elena, ne-am bucurat la părtășie și închinare împreună cu un grup de frați păstori din Cehia care au depus mărturii personale despre lucrarea din Republica Cehă și deasemenea au lăudat pe Domnul prin cântare:

Alois Bohacek  – pastor la biserica baptistă din Aș  (denumire germană ASCH)

Nicolae Lică  – pastor la biserica baptistă din Karlovy Vary

David Slama  – pastor la biserica baptistă din Cheb

Peter Baca  – pastor la biserica baptistă din Jablonec nad Nisou

Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui pretutindeni !

aici se pot vedea câteva poze din cadrul părtășiei (ALBUM FOTO aici)

Întâlnirea din luna aprilie 2015

Un anunţ pentru fraţii păstori! 
Miercuri, 22 aprilie 2015, de la ora 10.00-13.00,  are loc întâlnirea fraţilor păstori din Comunitatea Baptistă Caraş Severin, care se adună pentru rugăciune, părtăşie şi discutarea problemelor spirituale şi organizatorice ale bisericilor din Comunitate.  
Întâlnirea va avea loc la Biserica Creștină Baptistă  din localitatea Sfânta Elena, lângă Moldova Nouă.
Vă aşteptăm !

Un gând

isus e viu cruce

ISUS E VIU!

MARIA MAGDALENA

cuie coroanaPRIMA ARĂTARE DUPA ÎNVIERE – MARIA MAGDALENA

    Ioan 20:1-18

      Toţi evangheliştii vorbesc despre Maria Magdalena. Evanghelistul Luca (8:1-3) prezintă câteva femei care s-au alăturat grupului celor 12 ucenici şi „ajutau cu ce aveau”. Femeile au fost vindecate de diferite suferinţe de care erau chinuite. Printre acestea apare şi Maria Magdalena (probabil fiind din Magdala) „din care ieşiseră şapte draci”. De remarcat că de fiecare dată când evangheliştii prezintă grupul femeilor, prima menţionată este Maria Magdalena (Mt.27:56,61, 28:1 / Mc.15:40,47, 16:1 / Lc.24:10)

O singură excepţie face evanghelistul Ioan când prezintă femeile care stăteau lângă crucea lui Isus. Maria Magdalena este prezentată ultima (Io.19:25) ca mai apoi, „în ziua dintâi a săptămânii” ea să fie prima şi singura menţionată dintre femeile prezente la mormânt (Io.20:1-18). Maria Magdalena poate fi numită ca fiind femeia care a plecat ultima de la cruce şi a venit prima la mormânt, fiind şi prima persoană care l-a văzut pe Domnul Isus înviat din morţi (fapt menţionat şi în Mc.16:9). E o mare surpriză ca istoria să consemneze acest adevăr. Tocmai această femeie să beneficieze de un asemenea primat? Sunt câteva lucruri de evidenţiat cu privire la relatarea evanghelistului Ioan privind prima arătare a Domnului Isus.

  1. Maria Magdalena face ceva când toți considerau că nu se mai poate face nimic! : „…s-a dus disdedimineaţă la mormânt pe când era încă întuneric...”(v.1)

    Cea mai tristă constatare pe care o auzim adesea este că lucrurile sunt cum sunt, că nu se mai poate face nimic, că „n-ai ce să faci!”. Lipsa noastră de activitate adesea este consecinţa unei asemenea concluzii la care atât de repede ajungem. Ce să mai faci când Isus a fost condamnat, răstignit şi îngropat? Ce se mai poate face?

In noi înşine se poate naşte un astfel de gând dar el ne poate fi sugerat şi de alţii, din casa noastră sau dintre cei din jurul nostru. N-ai ce să faci i-a sugerat lui Iov chiar nevasta lui. N-ai ce să faci a fost şi mesajul primit de tânărul David ajuns în tabăra copiilor lui Israel ocărâtă de Goliat (1 Sam 17).

Dacă Maria Magdalena ar fi solicitat părerea ucenicilor, ce sfat ar fi primit? Oare nu considerau aceştia că nu mai e nimic de făcut, că „n-ai ce să faci?”

E de remarcat perseverenţa Mariei. Nu s-a lăsat. Nu a abandonat. A văzut tot ce era de văzut cu privire la sfârşitul Domnului Isus. Cu toate acestea, în ziua dintâi a săptămânii ea merge „…disdedimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric…”(v.1)

Chiar şi atunci când cei doi ucenici s-au convins că trupul Mântuitorului nu mai este în mormânt şi s-au întors acasă, Maria Magdalena a mai putut face ceva : …”şedea afară lângă mormânt şi plângea.”(v.11) Apoi ni se spune că : „Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt”(v.11b) şi totul începe de aici!

Suntem noi oamenii care am îmbrăţişat pe „n-ai ce să faci?” Oare dacă :

  1. Lucrurile nu merg bine în familia ta, n-ai ce să faci?
  2. Lucrurile nu merg aşa cum ar trebui în biserică, n-ai ce să faci?
  3. Vezi că nu este bună starea de nepocăinţă în care eşti, n-ai ce să faci?

Maria a putut să facă ceva, a perseverat şi Domnul Isus i s-a descoperit ei ca viu, înaintea celorlalţi.

  1. Maria Magdalena Il aude pe Domnul Isus strigând-o pe nume : ”Isus i-a zis : ”Marie!” Ea s-a întors, și I-a zis în evreiește : ”Rabuni” adică ”Invățătorule!” (v.16)

Interesant de remarcat este faptul că după ce a văzut pe cei doi îngeri, Maria Magdalena Il vede pe Insuși Domnul Isus dar nu-L recunoaște. Mantuitorul este lângă ea. Prezența Lui este cel mai frumos răspuns la căutările ei dar cu toate acestea ea continuă să pună întrebări. Il vede, Il aude vorbind dar nu-L recunoaște. Continuă să caute răspuns la frământările ei. Oare câți oameni sunt inconștienți de faptul că Domnul Isus este chiar lângă ei, le vorbește iar ei nu-L recunosc continuând să caute răspuns la frământările lor? ”Pe cine cauți?” (v.15a) întreabă Isus. Importantă întrebare. Cauți ceva sau cauți pe cineva? Ea căuta ceva, un trup fără viață. Domnul Isus vorbește de cineva, de o persoană vie.

Totul se schimbă în momentul în care Maria Il aude pe Domnul Isus strigându-i numele. Atunci Il recunoaște. Ea devine prima persoană care se convinge de învierea Lui. Dumnezeu cheamă pe toți dar chemarea lui e personală : ” Din dragoste pentru robul Meu Iacov, si pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ti-am vorbit cu bunavointa, inainte ca tu sa Ma cunosti”(Is.45:4). In Ioan 10:3 citim că ”… el isi cheama oile pe nume, si le scoate afara din staul” Avram, Saul din Tars, Corneliu sânt câteva exemple de oameni care și-au auzit numele strigate de Dumnezeu. Tu ți-ai auzit numele strigat de Isus? Ești atent la vocea lui? Maria Magdalena și-a auzit numele strigat de Isus. Ea a răspuns imediat!

  1. Maria Magdalena duce vestea cea bună mai departe : Maria Magdalena s-a dus, și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul…” (v.18)

    După ce se convinge că Isus e viu, Maria Magdalena n-ar mai pleca niciunde. Nu-i mai trebuie nimic. Devine prima persoană aflată în sărbătoarea Invierii. Domnul Isus n-o lasă însă să rămână în sărbătoare ci o cheamă la …lucrare! ”Du-te…”este îndemnul  Celui Inviat. Astfel Maria Magdalena devine primul evanghelist. Un fel de apostol (trimis) la …apostoli! E important să te bucuri de sărbătoarea Invierii dar nu rămâne aici. Sunt atâția care au nevoie sa audă mărturia ta. Sunt oameni descurajați, apăsați care au nevoie să te audă vorbind de Isus. Să le spui ce ai experimentat tu! Ce ai văzut tu!

# Un grup de oameni urmăreau filmul ISUS. Când s-a ajuns la secvența ducerii crucii și a răstignirii mulți au început să plângă. Deodată un copil se ridică și strigă : ”Nu mai plângeți! Isus va reveni, va învia! Eu am văzut filmul!”

   Tu ai văzut ceva. Te-ai întâlnit cu Cineva. Du vestea bună și la alții!

                                                 Ilie Milutin, pastor 

Publicat în crestin, predică. 1 Comment »

Din nou e ziua răstignirii -poezie


2

Din nou e ziua răstignirii
şi cerul tot e-nvolburat,
de greutatea ispăşirii
pământul s-a cutremurat.

Uimită, firea-ntreagă plânge
şi soarele-a fugit de sus,
curg picăturile de sânge
din trupul sfânt al lui Isus.

Cad peste fruntea-mi din ţărână
şi peste sufletul meu stins
şi parcă cea mai moale mână
uşor şi dulce m-a atins.

Da, numai spinii de la cruce
pot izvorî aşa alin,
că orice chin de-al meu se duce
cum nu l-ar arde nici un spin.

Din orice rană-mi creşte-o floare,
din orice plâns, un cântec sfânt:
că-a învierii sărbătoare
răsare numai din mormânt.

O, Dumnezeule-al iubirii,
aşa-mi ajută, necârtind,
pe crucea grea a pătimirii
şi jertfa mea să Ţi-o întind.

Vlad Gheorghiu

Cine este Isus Cristos ?

Cine este Isus Cristos ?

„…n-avea nici frumusețe , nici strălucire…era așa de disprețuit și noi nu L-am băgat în seamă”

În Evanghelii, El ne este prezentat ca:

Un străin: El nu a avut o casă pe pământ. Casa Sa a fost Casa veşnică a Tatălui. El a venit de la Dumnezeu Tatăl şi S-a întors la El (Ioan 8.23; 16.28).

Un om fără adăpost: În ziua naşterii Sale nu a existat niciun loc în han pentru El. Şi aşa a rămas în timpul întregii Lui vieţi (Luca 9.58).

Un izgonit: Respins şi chiar alungat, El a umblat din loc în loc (Luca 8.37). Societatea timpului Său L-a respinsIo.1:11), L-a urât aşa de mult, încât la sfârşit L-a condamnat la moarte şi L-a răstignit.

Un sărac: Când i s-a cerut într-o zi să plătească impozitele, nu avea nici măcar o monedă la Sine (Matei 17.24-27).

Un neînţeles: Fraţii Săi şi chiar ucenicii nu înţelegeau totdeauna vorbirea Sa (Marcu 9.32).

Aşa a trăit Fiul lui Dumnezeu aici ca Om! Dar în acest mod, Isus a devenit aproapele nostru. – Te simţi singur? Aparţii de cei ce sunt izgoniţi, de cei săraci, de cei neînţeleşi? Isus Hristos te înţelege. Dacă crezi în Domnul Isus, El devine prietenul tău fidel.

cruce1

Ieșirea Bisericii din criză – Petrică Gaină

Cel mai mare coran

La începutul anului 2012 s-a stabilit un nou record cu privire la dimensiunile cărţii sfinte a islamului.

Caligraful Mohammed Sabeer Hussani, în vârstă de 51 ani, ajutat de 9 dintre studenţii săi, au lucrat la acest proiect 5 ani, câte 18 ore pe zi, 7 zile din 7. Ceea ce a rezultat este o carte de aproape 500kg, 2.13m lungime şi 1.52m lăţime, cu 218 pagini din hârtie şi pânză şi îmbracată în pielea luată de la 21 capre.

Impresionantă munca acestor oameni pentru a-l onora astfel pe dumnezeul lor.

Cu cât mai mult ar trebui să fim şi noi harnici şi plini de bucurie în slujirea lui Dumnezeu…

Tu ce ai făcut astăzi pentru binele Împărăţiei lui Hristos ?

coran