O zi deosebită pentru biserica baptistă „Noul Legământ” Bănia

După patru luni de muncă la Casa de rugăciune, efortul fraților din Bănia a fost încununat duminică, 22 iunie 2014, de o dublă sărbătoare.
În cadrul întâlnirii de dimineață am avut primul timp de închinare în sala renovată, timp în care Duhul Sfânt ne-a adus în prezența Domnului atât prin cântările de laudă și rugăciunile adunării, cât și prin mesajele fratelui Cristi Hînda – păstorul bisericii, fratelui Pavel Pungilă – fiu al bisericii, student la ITB București și fratelui Petruț Pavel – păstor pensionar. Tema centrală a întâlnirii a fost: Casa Domnului suntem noi! Zidurile, oricât de frumoase ar fi, într-o zi vor arde împreună cu tot ce este pe pământ, iar Casa Domnului cea vie, credincioșii vom fi ridicați la cer. De aceea să căutăm ca noi să ne înfrumusețăm după chipul Domnului Isus ca să fim o mireasă sfântă, fără pată și fără zbârcitură.
După-amiază, sărbătoarea a fost încununată de mărturia celor 11 „prunci născuți de curând” prin Duhul Sfânt, care au intrat cu Domnul în legământ, împlinind „tot ce trebuie împlinit” și anume BOTEZUL. Printre ei s-a aflat și sora Maria, o femeie din Borlovenii-Noi, unde biserica din Bănia a început în urmă cu trei ani o misiune. Casa de rugăciune a fost neîncăpătoare pentru mulțimea locuitorilor din Bănia și a fraților de pe Valea Almăjului. Tinerii care s-au botezat și fratele Pavel Popovici, de la biserica Speranța Reșița, au condus mulțimea în închinare prin cântări de laudă și cântări duhovnicești. La bucuria adunării din Bănia au fost și ceilați frați păstori de pe Valea Almăjului: fr. Petruț Pavel – care a slujit biserica până la pensionare, fr. Dobren Ion – păstor în cercul de biserici Eftimie-Murgu, fr. Lopătiță Lica – păstor în cercul de biserici Lăpușnicu-Mare și fr. Fișteag Daniel – păstor în cercul de biserici Bozovici. Mesajul Evangheliei a fost vestit de către fr. păstor Vătran Ioan de la Hațeg și a avut ca temă centrală Nașterea din nou. În final, cei unsprezece au fost încredințați Domnului și binecuvântați prin punerea mâinilor.
Pentru tot ce a fost în această zi spunem și noi ca psalmistul: Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă!
Cristi Hînda

Când fi-voi numai amintire… poezie

Când fi-voi numai amintire
Și umbră ridicată-n slavă
Abia atunci sfârși-va lupta
Și tot ce-aici e numai pleavă.

Îmi voi lăsa deplin obrazul
Și fruntea grea și transpirată
Pe perna Palmelor Divine
Pe pieptul Tău iubite Tată…

Și mâna descleștată în odihnăpraise GOD
Se va-nălța în sfântă închinare,
Cu toți ai Tăi ce strălucesc
În nesfârșita gloriei desfătare.

Ce mult doresc cu glasul meu
Scăldat în grai dumnezeiesc,
Scăpat de firea cea nebună,
Să-ți cânt, să Te cinstesc…

Când fi-voi numai amintire
Și umbră dusă către zare,
Pe tabla inimi-mi va scrie:
Cerească, sfântă sărbătoare!

              (scrisă la data de 20.06 2014). Nica Ionel

Un gând

cenusaEXOD 9:8-9.
  •  8. Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron: „Umpleţi-vă mâinile cu cenuşă din cuptor, şi Moise s-o arunce spre cer, sub ochii lui faraon.
  • 9. Ea se va preface într-o ţărână care va acoperi toată ţara Egiptului; şi va da naştere, în toată ţara Egiptului, pe oameni şi pe dobitoace, la nişte bube pricinuite de nişte băşici fierbinţi.”
      Medităm la cenușă. La ce vă gândiți când auziți acest cuvânt? La praf, mizerie, la momentele când cureți soba? Da, și încă la ce? Când aud de cenușă, mă gândesc la eșec, la nereușită și la o ardere de energie și planuri într-un fel de lagăr de exterminare…
   Moise și Aaron și-au umplut pumnii cu cenușă. Până aici nimic deosebit ; de atâtea ori și pumnii noștri sunt la fel de plini de aceiași cenușă. Prezent cu cenușă, viitor cu cenușă. Până și buzunarele și unghiile de la degete ne sunt pline de cenușă, pline de eșec. Remarcați însă ce se întâmplă mai departe în textul biblic. Cenușa se transormă în țărână. Aici se ascunde o lecție sublimă: orice cenușă în mâna lui Dumnezeu se poate transorma în ceva folositor planului Său. La fel e și cu cenușa din visele tale sau planurile tale, căsnicia ta. Pune cenușa în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu o transformă. Singurul care mai poate face ceva cu cenușa vieții tale este El.
Isaia 61:1-3:
  • Vestirea mântuirii.
  • 1 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;
  • 2 să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;
  • 3 să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii”, „un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui.”
   Fruntea sus, cenușa din viața ta nu e final de drum ci doar locul de unde pornești în altă direcție. Cu o condiție: să o pui în mâna Domnului!
Nica Ionel, pastor

Întâlnirea din luna iunie 2014

Marţi, 24 iunie 2014, de la ora 9.00-13.00,  are loc întâlnirea lunară a fraţilor păstori din Comunitatea Baptistă Caraş-Severin. Vom avea momente de închinare prin rugăciune, părtăşie din Cuvânt şi discutarea problemelor spirituale şi organizatorice ale bisericilor din Comunitate.  

Întâlnirea va avea loc la sediul Comunităţii noastre din Reşiţa, str. Mărghitaş, nr.5A

Vă aşteptăm !

Un gând

„Isus a făcut acest început al semnelor Lui în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava, iar ucenicii Lui au crezut în El”. (Ioan 2:11)

apavin

Pune-L pe Dumnezeu la încercare!

ruga maini

 

Isus merita mai multă atenție

cruce3Ne-am obișnuit cu faptul că Fiul Lui Dumnezeu a acceptat să moară pe o cruce pentru omenire și nu mai suntem mișcați prea mult de asta. Slavă Domnului că a făcut asta! Dar măcar de am mulțumi! Ce bine ar fi. Psalmistul spune: O, de ar lăuda oamenii pe Domnul!! Vedea și el că oamenii nu lăudau pe Domnul.
Îmi dau seama cât de comozi am ajuns și cât de puțin ne mai pasp de ceea ce a făcut Domnul pentru noi atunci când trebuie să facem și noi ceva pentru El sau pentru alții. Am observat că de multe ori mi-e lene să mă rog pentru alții atunci când m-i se cere. Totuși mă motivez și zic: ISUS A MURIT PENTRU OMUL ACESTA, iar eu… mie mi-e lene să mă rog. Ce mare efort din partea mea. Să deschid gura și să zic o rugăciune. De multe ori mi-e lene să cânt și să laud pe Domnul. Totuși mă motivez și zic: ISUS A MURIT PENTRU MINE, iar eu?? Mie mi-e lene să casc gura și să cânt. Mi-e lene să citesc Biblia, și totuși ca eu să o am azi în bibliotecă, ISUS A TREBUIT SĂ VINĂ PE PĂMÂNT ȘI SĂ SE LASE CRUCIFICAT. Nu sunt vrednic de EL dacă nu știu să apreciez jertfa Lui, dacă nu știu să îl laud, să mă jertfesc, să mă supun să îi fiu ucenic. Isus merita mai multă atenție.

Olimpiada biblică pentru copii – faza pe Comunitate 2014

sigla ltbSâmbătă, 14 iunie 2014, a avut loc la Liceul Teologic Baptist Reșița, Olimpiada biblică pentru copii, faza pe comunitate, ediția a XIV-a.

Au participat 48 de copii(clasele II-VIII) din 9 Biserici Baptiste („Noul Legământ” Bănia, „Harul” Bocșa, „Sfânta Treime” Caransebeș, „Ghetsimani” Caransebeș, „Biruința” Cornuțel Banat, „Emanuel” Grădinari, nr. 1 Reșița, „Speranța” Reșița, „Betel” Vermeș) de pe raza Comunității Baptiste Caraș-Severin. Copiii au fost însoțiți de 11 învățători de școală duminicală, cei care i-au îndrumat pe participanți în studierea următoarelor cărți din Sfânta Scriptură: Judecători, Cântarea Cântărilor, Isaia, Iona, Țefania, Faptele Apostolilor, Filipeni, Coloseni.

Au obținut premii și mențiuni următorii:

Grupa mică
Premiul I – Gavrilovici Nicu, Biserica Baptistă „Ghetsimani” Caransebeș
Premiul II – Gavrilovici Beniamin, Biserica Baptistă „Ghetsimani” Caransebeș
Premiul III – Gavrilovici Lidia, Biserica Baptistă „Ghetsimani” Caransebeș
Mențiuni: Augustinov Simona(Biserica Baptistă nr.1 Reșița), Șerban Bianca(Biserica Baptistă „Speranța” Reșița), Hânda Emanuel (Biserica Baptistă „Noul Legământ” Bănia)

 

Grupa mijlocie
Premiul I – Pirtea Ruben, Biserica Baptistă „Noul Legământ” Bănia
Premiul II – Simon Ariana, Biserica Baptistă „Speranța” Reșița
Premiul III – Ivan Alex, Biserica Baptistă „Speranța” Reșița
Mențiuni: Gavrilovici David(Biserica Baptistă „Ghetsimani” Caransebeș), Oprișoni Claudiu(Biserica Baptistă „Sfânta Treime” Caransebeș), Brecica Sarah (Biserica Baptistă „Sfânta Treime” Caransebeș)

 

Grupa mare
Premiul I – Mateș Ionuț, Biserica Baptistă „Emanuel” Grădinari
Premiul II – Gavrilovici Ana, Biserica Baptistă „Ghetsimani” Caransebeș
Premiul III – Augustinov Iustina, Biserica Baptistă nr. 1 Reșița
Mențiuni: Lala Maria (Biserica Baptistă „Sfânta Treime” Caransebeș), Cipu Bianca (Biserica Baptistă „Emanuel” Grădinari), Sporea Mirabela (Biserica Baptistă „Emanuel” Grădinari)

Etapa națională a Olimpiadei biblice se va desfășura în perioada 18-23 august 2014 la Surduc, județul Timiș.

Director,
prof. Szucs Alexandru

 

Olimpiada biblică pe Comunitare 2014

P1660643

 

Mai multe imagini se pot vedea și descărca de  A I C I

 

 

 

Eastern Mennonite High School -Concert coral Reșița

invitatieLTB menonite

 

INTRAREA LIBERĂ!

 

 

Cu cât mai strâns te ţii de Domnul… – poezie

Cu cât mai strâns te ţii de Domnul..

Cu cât mai strâns te ţii de Domnul
cu-atât te rupi de toţi cei răi,
cu cât ţi-s mai străini streinii
cu-atât mai fraţi ţi-s fraţii tăi.

Cu cât mai drept ţii calea bună
te-ndepărtezi de calea rea
cu cât mai dragi ţi-s alte case
ţi-e mai urât de casa ta.

Cu cât ţi-e mai-nnoptat pământul
cu-atât ţi-e cerul mai senin,
cu cât mai mult gândeşti la alţii
priveşti la tine mai puţin.

Cu cât te poţi smeri mai tare
şi poţi din dreptul tău să laşi,
cu-atâta-ţi pregăteşti cu fapta
mai vrednici şi mai buni urmaţi.

Cu cât mai sfânt trăieşti Cuvântul,
cu cât te rogi mai credincios,
cu cât iubeşti mai dulce fraţii
eşti mai aproape de Hristos.

de Traian Dorz

 

Olimpiada biblică 2014 pentru copii și tineri -faza pe Comunitate

sigla ltb

OLIMPIADA BIBLICĂ PENTRU COPII

Se va desfășura, sâmbătă, 14 iunie 2014, ora 10.00 la Liceul Teologic Baptist Reșița, Al. Tineretului, nr. 9.Vă așteptăm cu drag !

Director, 

prof. Szucs Alexandru

 

*********************

OLIMPIADA BIBLICĂ PENTRU TINERI

Sâmbătă, 7 iunie 2014, Liceul Teologic Baptist Reșița a fost gazda Olimpiadei biblice pentru elevii de liceu și studenți, faza pe comunitate, organizată de departamentul de tineret al Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Caraș-Severin. Au participat 16 tineri din bisericile „Ghetsimani” Caransebeș, „Speranța” Reșița, „Emanuel” Grădinari, ” Betel” Reșița, „Biruința” Cornuțel Banat, „Harul” Bocșa. Doisprezece tineri dintre cei care au participant la faza pe comunitate, vor avea ocazia să participe la faza națională.

Mai jos câteva imagini.

ltb-ot4 ltb-ot3 ltb-ot2 ltb-ot1