ORGANIZAREA ȘI ADMINISTRAREA  ȘCOLILOR DE INSTRUIRE SGA

legeAșa cum vă mai aminteam la întâlnirile noastre lunare, cu ajutorul lui Dumnezeu vineri 14 septembrie 2018 de la ora 16.00, va începe la Bozovici o școală de pregătire a slujitorilor.  Pentu cei interesați vă stau la dispoziție la numărul de telefon 0749-779910. Cojocaru George, păstor în Bisericile Domnului Baptiste din Bozovici, Prigor, Șopotu-Vechi.

ORGANIZAREA ȘI ADMINISTRAREA  ȘCOLILOR DE INSTRUIRE SGA

SCOPUL: Să asiste bisericile locale prin oferirea unui curs de instruire pentru lideri, pentru pregătirea credincioșilor în vederea unei game largi de slujiri pe câmpul Evangheliei sau să sporească bagajul de cunoștințe al celor care deja sunt implicați în slujire.

MODUL DE ORGANIZARE

Pe cât posibil Școlile de instruire SGA sunt planificate și organizate ca să se potrivească cât mai bine programului bisericilor locale. Alternativele consacrate în lucrarea SGA sunt:

 1. A) Cursuri de weekend: În mod normal un asemenea curs implică 4 ore de predare vineri după-masa/seara și cel mult 6 ore, dacă este posibil sâmbăta. Aceste cursuri sunt în număr de 5-6 pe an.
 2. B) Trei seri din timpul săptămânii: de obicei luni, marți, miercuri, cu un program de 3 ore pe seară alocat cursurilor. La fel ca în situația de mai sus sunt necesare 5-6 cursuri pe an.
 3. C) O săptămână: de luni-vineri, în mod ideal acordându-se 24-30 de ore de curs. Patru întâlniri anuale sunt necesare pentru acest mod de organizare.
 4. D) Două săptămâni: acest mod de desfășurare a cursurilor funcționează pentru moment, doar într-un singur loc din Republica Moldova, iar pentru cursuri se alocă 48-50 de ore la fiecare sesiune. Sunt necesare patru sesiuni pe an.

DURATA CURSURILOR

Durata cursurilor depinde de timpul alocat în fiecare sesiune. Dacă se optează pentru modul de organizare varianta A sau B, de obicei cursurile durează 2 ani, iar în cazul în care prezența și participarea nu scade sub 10 cursanți se va continua cu un al treilea an. Pentru varianta C programul se întinde pe durata a 2-3 ani, iar pentru varianta D sunt necesari 2 ani pentru completarea cursurilor. Deoarece nevoile bisericii locale și circumstantele sunt factori determinanți poate exista un anumit nivel de flexibilitate.

EVALUAREA

O diplomă este acordată la completarea cursurilor, în cazul în care participanții s-au achitat de sarcinile dintre sesiuni (teme de casă sau alte modalități de evaluare) și au avut o prezență de cel puțin 75% la cursuri. Diplomele sunt pregătite și creeate împreună cu bisericile organizatoare. În bisericile unde se desfășoară cursurile se organizează servicii speciale de graduare pentru înmânarea diplomelor. Sarcini de evaluare (temele de casă) sau/și examinarea scrisă sau orală sunt necesare  pentru a se putea face o evaluare corectă. O evidență cât mai exactă a notelor și prezențelor  este esențială pentru a se face o evaluare corectă. Pentru fiecare serie de cursuri trebuie un responsabil care să se ocupe de note și de prezență.

ASPECTE PRACTICE CARE ȚIN DE ORGANIZARE

 1. Profesori/Instructori: SGA va asigura instructori competenți pentru fiecare subiect de curs. Dacă se solicită acest lucru, instructorii vor trimite cu câteva săptămâni înainte de data cursului, sumarul notelor traducătorului, pentru ca acesta le pregătească în format scris sau în Powerpoint, în limba cursanților.
 2. Sala de curs și echipamentul: Organizatorii locali trebuie să ofere o sală adecavată, dacă este posibil cu suport de scris pentru participanți și dotată cu sistem de proiecție pentru Powerpoint sau tablă albă și carioci. Fiecare participant trebuie să aibă cu el o Biblie (de preferință format scris – n.t.), carnețel de scris și pix/creion.
 3. Găzduire: Pentru instructori biserica locală va oferii condiții de cazare și hrană adecvate. În funcție de preferința organizatorilor și condițile bisericii acestea se pot face în incinta bisericii sau în casele credincioșilor. SGA va contribui pentru acoperirea acestor cheltuieli.
 4. Numărul studenților: UN minim de 10 participanți dedicați și consecvențieste necesar pentru ca o școală să funcționeze. Este esențialca acest nucleu de 10 studenți să fie prezent la toate întâlnirile. Aceștia trebuie să-și îndeplinească sarcinile de evaluare și să aibă numărul de prezențe solicitat. Pentru că unul dintre scopurile constante a SGA este administrarea corectă a resurselor financiare, pe care Dumnezeu le pune la dispoziție prin sponsori, nucleul de 10 participanți este considerat obligatoriu, pentru a putea răspunde pe viitor altor solicitări de a iniția școli de instruire. Dacă biserica organizatoare hotărăște acest lucru, pe lângă nucleul de 10, la cursuri pot participa și alte persoane (membri, tineri sau prieteni interesați – n.t).

CURRICULUM CURSURILOR:

 1. STUDII BILBLICE/DOCTRINARE
 2. Privire de ansamblu asupra Bibliei;
 3. Privire de ansamblu asupra Vechiului Testament;
 4. Privire de ansamblu asupra Noului Testament;
 5. Geneza;
 6. Doctrina despre Dumnezeu;
 7. Doctrina despre om;
 8. Doctrina despre Biserică;
 9. Galateni/Romani;
 10. 1 Corinteni;
 11. 2 Corinteni;
 12. Evanghelia după Ioan;
 13. Isaia
 14. MISIUNE ȘI EVANGHELIZARE
 15. Principii ale misiunii/evanghelizării;
 16. Pregătirea celor doisprezece/Ucenicizarea;
 17. Apologetică;
 18. Privire de ansamblu asupra misiunii mondiale;
 19. Confruntarea cultelor eretice;
 20. Faptele apostolilor: plantarea de biserici & creșterea lor;
 21. Istoria Bisericii;
 22. PRACTICA PASTORALĂ/PREDICAREA
 23. Homiletică;
 24. Hermeneutică;
 25. Conducere biblică;
 26. Consiliere pastorală;
 27. Etica creștină;
 28. Dezvoltarea personală (Epistolele pastorale);

 

DATELE DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR PE 2018 ȘI 2019

 1. 14-15 SEPTEMBRIE – PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA BIBLIEI
 2. 12-13 OCTOMBRIE – HERMENEUTICĂ
 3. 16-17 NOIEMBRIE – GENEZA

January 25-26 Hermeneu)cs

March 22-23 Genesis

June 7-8 Principles of Mission/Evangelism

September 13-14 Homile)cs

October 18-19 Doctrine of God

November 22-23 Training of the Twelve/Discipleship

 1. 25-26 IANUARIE
 2. 22-23 MARTIE
 3. 7-8 IUNIE
 4. 13-14 SEPTEMBRIE
 5. 18-19 OCTOMBRIE
 6. 22-23 NOIEMBRIE