Un gând

ruga maini,,Răsplata rugăciunii este puterea. Ne ia foarte mult să învățăm că rugăciunea este mai importantă decât organizarea, mai puternică decât armatele, mai influentă decât bogățiile, mai tare decât orice cunoștința. Rugăciunea care biruiește face oamenii invincibili. Aceia care biruiesc în locul tainic al Celui Prea Înalt nu pot fi înfrânți nicăieri. Toate lucrurile sunt posibile rugăciunii în ascuns”.

Samuel Chadwick