Un gând

„Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor! Dacă le număr sunt mai multe decât boabele de nisip… Când mă trezesc, sunt tot cu Tine!O, Dumnezeule…” Psalmul 139:17-19a

god think     Aş fi vrut ca raza de soare ce-mi intra prin fereastră, să-mi şoptească prin sclipirea-i caldă, că va fi o zi minunată, liniştită, o zi în care să pot face ce aş vrea eu…o zi în care să nu mă izbesc atât de răutatea şi murdăria lumii în care trăim.

Şi-am pornit optimist, hotarât să fiu „grabnic la ascultare” şi „zăbavnic la mânie” aşa cum mă învaţă versetul Iacov 1:19, ce-l citisem la momentul meu de întâlnire cu Domnul.

Din primele ore ale dimineţii, optimismul mi-a cam trecut… mi-a rămas însă încăpăţânarea de a rezista… de a nu uita cumva că sunt a Domnului… şi că neapărat trebuie sa fac lucrurile şi azi ca pentru El. Din timp în timp constatam că mi-e greu şi că o stare de enervare pe tot ce este lumea aceasta şi ce poate oferi ea, pune stăpânire pe mintea mea… şi tot mai des, foloseam cuvintele: „nu se mai poate aşa…” .

Şi ziua s-a scurs… eu sunt obosit şi sătul de zbateri… doar frânturile din Cuvânt care îmi apar în minte au sens şi mai dau gust. „Când îmi este mâhnit duhul în mine, Tu îmi cunoşti cărarea” Psalmul 142:3 „Doamne, eu Te chem: vino degrabă la mine!” Psalmul 141:1 „Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti…” Psalmul 139:1 „Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi…si dreapta Ta mă mântuieşte!” Psalmul 138:7 Şi… încordarea parcă cedează, a fost o zi grea, dar am trăit-o tot cu Domnul… sau mai bine zis „de n-ar fi fost Domnul de partea noastră” si de n-ar fi fost El tăria noastră, cum am putea încheia ziua? Dar „cum este înconjurat Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară Domnul pe poporul Său, de acum si până în veac.” Psalmul 125:2

Şi vor trece aşa, toate zilele, cu toate greutăţile lor, cu toate poverile ce le-nvolburează lumea de azi… şi cumva, cum numai Domnul bun ştie, copiii Lui vor fi păziţi şi ocrotiţi si întăriţi…

Şi dimineaţa următoare, „când mă trezesc sunt tot cu Tine.” Psalmul 139:18 Aşa vor fi toate dimineţile, până va veni „dimineaţa glorioasă” când Îl vom vedea în faţă…

Maranata!