Dumnezeu vorbește cu creația Lui

adam-eveCând am creat cerurile şi pământul, le-am rostit şi ele au luat fiinţă.
Când am creat Bărbatul, l-am modelat cu mâna Mea şi i-am suflat în nări suflare de viaţă. Dar pe tine, Femeie, te-am alcătuit după ce am suflat suflare de viaţă în nările Bărbatului, pentru că nările tale sunt mult prea delicate. Am lăsat ca peste Bărbat să vină un somn adânc, astfel încât să te
pot modela cu răbdare, în chip desăvârşit. Tu eşti îngerul Meu perfect! Tu eşti creația mea frumoasă! Ai crescut ca să devii o Femeie desăvârşită, şi ochii Mei se bucură la vederea virtuţilor din inima ta. Ochii tăi – nu-i schimba; Buzele tale – cât de plăcute sunt când freamătă în rugăciune; Mâinile tale – poartă în ele atingerea blândeţii. Ţi-am mângâiat faţa pe când dormeai somnul profund al creaţiei, inima ta am ţinut-o aproape de a Mea. Adam a umblat cu Mine în răcoarea zilei, şi totuşi era singur. El nu Mă putea vedea, el nu Mă putea atinge. Astfel că tot ce am vrut ca Adam să împărtăşească şi să cunoască din Mine şi cu Mine, am pus în tine: sfinţenia Mea, tăria Mea, puritatea Mea, dragostea Mea, ocrotirea şi sprijinul Meu. Eşti cu totul aparte. Trăieşte-ţi unicitatea şi gingăşia în uimirea menirii hărăzite ţie încă de la început.

        Aşadar, Bărbate, vreau să te porţi frumos cu cea pe care am creat-o din tine. Iubeşte-o, respect-o, pentru că este fragilă şi delicată. Când o răneşti, Mă răneşti pe Mine. Dacă o zdrobeşti, îţi zdrobeşti propria inimă, inima Tatălui tău şi inima Tatălui ei.

         Femeie, sprijină-l pe cel din care ai fost creată; în umilinţă, arată-i puterea emoţiei pe care ţi-am dăruit-o într-un mod cu totul aparte. În blândeţea unui duh liniştit, arată-ţi tăria. În dragoste, arată-i că tu eşti coasta ce-i ocroteşte fiinţa lăuntrică, iar Faţa Mea va străluci pururea peste voi.

          Am pregătit pentru voi bucurii mari şi mici. Vă voi fi mereu aproape – nu mai departe de o rugăciune. Îndrăzniţi, nu vă temeţi! Vom păşi împreună pe cărarea vieţii!

Semnat: Tatăl vostru ceresc, care vă iubeşte mult!