Un simplu Adevăr

Un simplu Adevăr – Isus Hristos este singura cale de salvare!

Priviți ilustrația…

Isaia 1:18 „Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.”