Lăsați copilașii să vină la Mine..

din programul copiilor de 1 iunie la Biserica Baptistă Speranța Reșița.

O poezie

16. Isus a chemat la Sine pe copilași și a zis: „Lăsați copilașii să vină la Mine, și nu-i opriți; căci Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. 17. Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea.” Luca 18:16-17