Biserica reprezintă comunitatea primară în care se dezvoltă relaţiile spirituale interpersonale. Esenţa bisericii( comunităţii) este apartenenţa reciprocă. Programele unei biserici se măsoară prin eficienţă şi excelenţă; comunitatea, prin calitatea relaţiilor şi a dedicării.

„Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.”1 Corinteni 12:26
Mai mult de cincizeci de îndemnuri biblice privesc comunitatea:

 • Fiecare în parte suntem mădulare unii altora. (Romani 12:5)
 • Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. (Romani 12:10)
 • Aveţi aceleaşi sentimente unii faţă de alţii! (Romani 12:16)
 • Acceptaţi-vă unii pe alţii, cum v-a acceptat Hristos. (Romani 15:7)
 • Mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. (1 Corinteni 12:25)
 • Slujiţi-vă unii altora în dragoste. (Galateni 5:13)
 • Purtaţi-vă sarcinile unii altora. (Galateni 6:2)
 • Mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii. (1 Tesaloniceni 5:11)
 • Îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi. (Evrei 3:13)
 • Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii. (Coloseni 3:16)
 • Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm… ( Evrei 10:24)
 • Să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii. (1 Tesalonic. 3:12), etc.

„Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu,sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)