Sărmani alergători spre moarte

Sărmani alergători spre moarte,
Priviţi cum vă-nşelaţi mereu:
Luptând pentru cununa lumii,
Vi-o pierdeţi pe-a lui Dumnezeu.
COR
Treziţi-vă treziţi-vă
Vă strigă azi un glas duios
Treziţi-vă treziţi-vă
Treziţi-vă pentru HRISTOS

Orbiţi de patimi vinovate,
Robiţi de-al trupului folos,
Râvniţi a lumii fericire
Şi-o lepădaţi pe-a lui Hristos.

Lăsa-veţi mâine ce-aveţi astăzi
Cum faceţi azi cu ce-aveaţi ieri
Si-aşa vă vindeţi mântuirea
Pe-nşelătoarele păreri…

Uitând de Adevărul unic,
Azi nu-l mai ştiţi de e sau nu-i,
Căutând prea multe adevăruri,
Nu-i mai găsiţi cărarea lui.

Şi veşnic nu veţi mai cunoaşte
Ce este drept din ce-i nedrept
Si-aceasta vă va fi osânda
Umblării-n drumul ne-nţelept.

De-atâtea ori s-a spus aceasta
Şi se va mai striga-n pustiu,
Dar poate cineva ascultă
Cât încă tot nu-i prea târziu.

Traian Dorz