Mesaj de Paște – 2013

Conducerea Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Caraș Severin salută pe această cale pe toți frații de pretutindeni cu adevărul cel mai măreț din univers  confirmat de Scriptură, de istorie și de experiența personală cu El, prin credință: 

– CRISTOS A ÎNVIAT!

Fie ca acest adevăr să aducă multă bucurie,speranță și pace în inimile celor credincioși și să transforme viețile multor oameni aducându-i într-o stare după voia lui Dumnezeu.

Vă dorim tuturor Sărbători fericite alături de Cel înviat.

Aveți atașat și un mesaj de încurajare despre Puterea învierii lui Cristos.

Președinte Mihai Mihuț

Christ_empty_tomb

PUTEREA ÎNVIERII LUI CRISTOS

Matei 28:1-15

Învierea Domnului Isus, este cea mai mare minune din univers, când Fiul lui Dumnezeu „a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea prin Evanghelie”(2Tim.1:10).

Biblia arată că la învierea din morţi a Domnului Isus, Dumnezeu şi-a manifestat „nemărginita mărime a puterii Sale”(Efes.1:17-21).

Să privim la câteva aspecte, în care s-a manifestat puterea învierii lui Cristos:

 1. NEUTRALIZEAZĂ PUTEREA ŞI LUCRAREA OAMENILOR

Vedem acest lucru din relatările evangheliştilor.

  1. Astfel, sigiliul roman a fost rupt
  2. Piatra de la uşa mormântului a fost dată la o parte
  3. Straja de la mormânt a căzut la pământ

Oamenii au încercat prin lucrarea şi puterea lor să înmormânteze adevărul şi să termine cu Cel care a pretins că este Fiul lui Dumnezeu, dar puterea învierii a neutralizat planurile oamenilor.

 1. RESTAUREAZĂ UNITATEA ŞI PĂRTĂŞIA UCENICILOR

Dacă evenimentele legate de suferinţele şi moartea Domnului Isus i-au împrăştiat pe ucenici în toate direcţiile, mesajul şi puterea învierii, i-a adunat şi i-a atras din nou , ca un magnet care adună pilitura de fier împrăştiată pe pământ.

 1. OFERĂ PERSPECTIVA UNEI VIEŢI NOI, TRANSFORMATE

Vieţile ucenicilor au fost atinse şi transformate de puterea învierii Domnului Isus. Această putere a adus în inimile lor bucuria, pacea, siguranţa şi curajul de a-L mărturisi, chiar cu preţul vieţii. Nimic altceva, nu ar fi putut produce o aşa transformare în vieţile ucenicilor, decât învierea.

 1. MOTIVEAZĂ LA MĂRTURIE DESPRE CEL ÎNVIAT.

„Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul, şi duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat”-v.6,7

Toţi cei care L-au întâlnit şi L-au primit prin credinţă , au devenit martori ai învierii Domnului Isus.

 1. OFERĂ GARANŢIA CĂ VA FI O ÎNVIERE A MORŢILOR.

La 1Cor.15:21-23, Pavel afirmă: „Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa toţi vor învia în Cristos; dar fiecare la rândul cetei lui: Cristos este cel dintâi rod, apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Cristos”.

Pentru ceata celor mântuiţi învierea va fi spre binecuvântare şi glorificare; ei vor învia „pentru viaţă”(Io.5:28-29/a;Rom.8.11;Filip.3:21).

Pentru ceata celor nemântuiţi,învierea va fi spre osândă „pentru judecată”(Io.5:29/b;Ap.22:12-14)

Fie ca puterea învierii lui Cristos să transforme şi vieţile noastre pentru ca în generaţia în care  trăim să fim martori ai învierii lui Cristos, spre mântuirea multor oameni.

%d blogeri au apreciat: