Bucurii unice la Biserica Baptistă “Betel” din Vermeş

INAUGURAREA ORCHESTREI DE COARDE

În duminica din 11 decembrie 2011, la serviciul divin de la ora 15, a avut loc inaugurarea orchestrei formată din 25 de instrumentişti din care jumătate nu sunt din sânul bisericii. Fratele Laiu Aurel din Bocşa a trudit cu instruirea lor timp de doua luni şi jumătate, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Munca lor cu credincioşie a fost răsplătită cu un început foarte bun şi care a fost o binecuvântare şi înviorare pentru biserică. Fratele Ionuţ Trufan care slujeşte ca pastor al bisericii din iulie 2011 a susţinut şi încurajat această lucrare care poate fi şi în viitor o mare binecuvântare şi speranţă pentru viitorul lucrării din Vermeş. Domnul să binecuvinteze această lucrare şi pe cei ce sunt implicaţi în ea; să mântuiască pe cei nemântuiţi şi s-o folosească spre înviorarea bisericii şi mântuirea multora din localitatea Vermeş; şi mai presus de orice, să cânte spre slava Domnului care merită din belşug lauda noastră a tuturora !

 

ORDINAREA CA PASTOR AL FR. TRUFAN IOAN ADRIAN

Duminica din 18 decembrie 2011 a fost înscrisă în istoria bisericii din Vermeş prin ordinarea primului pastor angajat în lucrarea Domnului din biserică împreuna cu filialele din Izgar şi Ersig. Fratele Ioan Adrian Trufan, membru în Biserica Baptistă Emanuel din Bocşa, absolvent al Universităţii Emanuel din Oradea – Teologie pastorală, a fost ordinat de o comisie formată din cinci pastori: Mihuţ Mihai, Nedved Petru, Ilie Bledea, Costea Beny şi Ilie Tinco. Serviciul divin a fost la înălţimea importanţei istorice prin prezenţa şi binecuvântarea Domnului, prin slujirea corului bărbătesc al Bisericii Baptiste Emanuel Bocşa şi prin slujirea fraţilor propovăduitori ai Cuvântului Sfânt.

Ordinarea a avut loc în serviciul divin de dimineaţa de la 10 la 13.30 şi bucuria bisericii a continuat şi seara de la orele 18-20, la un serviciu de evanghelizare înmiresmat de sărbătoarea Naşterii Domnului, desfăşurat în Sala de sport a comunei Vermeş. Tot în aceeaşi locaţie, între cele două servicii ale bisericii, fraţii şi surorile din loc şi-au dovedit dragostea de fraţi prin masa bogată oferită musafirilor şi invitaţilor. S-a constatat o primire cu mare deschidere pentru noul pastor din partea bisericii cât şi din partea vermeşenilor, atât prin prezenţa multora împreună cu primarul, secretarul şi alţi lideri ai comunei, cât şi prin punerea la dispoziţia bisericii a sălii de sport pentru o bună desfăşurare a acestui important eveniment al credincioşilor baptişti. A fost o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi ne rugăm să rămânp aşa şi de aici înainte spre slava Domnului şi mântuirea localnicilor. În acest scop Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l întărească şi să-l folosească pe fr. Trufan Ioan Adrian în slujirea bisericii şi a semenilor din zonă prin slujirea şi dedicarea sa ca pastor.

a consemnat, Ilie Cornel Tinco vicepreşedinte Comunitatea Caraş